Předání cen ESOP 2022

Cílem soutěže ESOP – Excelentní Studentské Odborné Práce – je podpora tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících prací – seminárních, bakalářských a diplomových. ESOP 2022 je vyhlášen pro seminární a bakalářské práce vytvořené v akademickém roce 2021-2022 a pro diplomové práce obhájené v termínech kalendářního roku 2022.

Více se dozvíte na veda.vse.cz

 

ESOP 2022 – bakalářské práce

Autor: Bc. Polák Ivo

Název práce: Jak ovlivňovala ceny pražských bytů vzdálenost do centra v roce 2020?

– nejlepší fakultní práce

Vedoucí práce: Ing. Josef Klement, Ph.D.

 

Autor: Bc. Drulák Matouš

Název práce: Analýza dopadů politiky zaměstnanosti federální vlády USA v 60. letech 20. století

Vedoucí práce: Ing. Zdenka Johnson, Ph.D.

 

Autor: Bc. Křížek Jakub

Název práce: Vývoj ovocnářství v Československu ve dvacátých letech 20. století z pohledu národního hospodářství

Vedoucí práce: Ing. Jakub Drábek, Ph.D.

 

Autor: Bc. Myška Michal

Název práce: Vývoj trhu s malometrážními byty v hl. m. Praze z pohledu dostupnosti v letech 2011-2020

Vedoucí práce: Ing. Vilém Čáp

 

Autor: Bc. Němcová Adriana

Název práce: Vliv ukončení těžby uranu v okrese Příbram na vybrané demografické ukazatele v letech 1984-1991

Vedoucí práce: Ing. Vilém Čáp

 

Autor: Bc. Utkina Alice

Název práce: Komparace objemu vybraných druhů výdajů vynakládaných jednotlivými kraji České republiky na financování agendy národnostních menšin

Vedoucí práce: Ing. Vilém Čáp

 

Autor: Bc. Vondra Jan

Název práce: Vývoj československého textilního průmyslu v období 1918–1928 se zaměřením na průmysl bavlnářský a lnářský

Vedoucí práce: Ing. Jakub Drábek, Ph.D.

 

Autor: Bc. Zlatníková Tereza

Název práce: Analýza a komparace systému rodinných dávek v České republice a ve Francii v letech 2008-2021

Vedoucí práce: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.

 

ESOP 2022 – diplomové práce

Promoce jaro 2022

autor: Beníšková Zuzana
název práce: Image města Mělník
vedoucí práce: doc. PhDr. Jan Vláčil, CSc.

 

autor: Krautwurm Petr
název práce: Ekonomie stochastické identity na příkladu pravidelných nákupů
vedoucí práce: Ing. Petr Špecián, Ph.D.

 

autor: Lejsek Tomáš
název práce: Komparace vývoje veřejných rozpočtů v ČR v jednotlivých politických cyklech v letech 1993-2020 a vliv externích šoků na vývoj veřejných financí
vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

 

autor: Miketová Šárka
název práce: Zadlužení českých domácností v průběhu hospodářských cyklů v letech 2005 až 2020
vedoucí práce: Ing. Pavel Štěpánek, CSc.

 

Promoce léto 2022

autor: Kurucová Tereza
název práce: Možnosti a úskalí využití evropských fondů na podporu zotavení ČR z pandemické krize v období 2021-2022 na příkladu investičního nástroje REACT-EU, výzva 101
vedoucí práce: Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.

 

autor: Oprchalová Žaneta
název práce: Specifika komunikace osob se sluchovým postižením a jejich možnosti na trhu práce v roce 2020 v České republice
vedoucí práce: Ing. Lucia Bartůsková, Ph.D.

 

Promoce podzim 2022

autor: Bahr Jan
název práce: Financování dopravní infrastruktury v ČR v prvních dekádách 21. století
vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

 

autor: Carranza Andrea
název práce: Ekonomické dopady včasného odhalení a léčení závažných zdravotních komplikací těhotných žen a ekonomické dopady léčení předčasně narozených dětí
vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.