Proběhlo finálové kolo Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze

V pátek 30. dubna 2021 proběhlo finále 16. ročníku Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Odborná komise kolegia děkana konstatovala, že studenti opět prezentovali mimořádně kvalitní práce. Kvůli restriktivním opatřením finálové kolo proběhlo prostřednictvím MS Teams. Slavnostní vyhlášení se bude konat s největší pravděpodobností v září 2021 v rámci imatrikulace nově přijatých studentů na Pražském hradě. Věříme, že nám to již epidemická situace umožní.

Do soutěže se zapojili studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia NF VŠE. Studenti bakalářského a magisterského studia předložili své bakalářské a diplomové práce. Studenti doktorského studia pak své odborné články. V bakalářské a magisterské kategorii je za první místo udělena odměna ve výši 25 000 Kč, v doktorské kategorii tato odměna činí dokonce 35 000 Kč. Celková výška odměn udělená studentům, převyšuje 250 000 Kč. Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze se již tradičně uskutečňuje za laskavé finanční podpory od Nadace ČEZ. Tímto jí společně se studenty ještě jednou moc děkujeme.

 

Vítězové Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze:

 Bakalářská kategorie

1. místo – Pavel Smolák (Ekonomické dopady masivní imigrace do členských států Evropské unie v období let 2007–2018)

2. místo – Šimon Přecechtěl (Komparativní analýza návrhů financování domovů pro seniory v ČR napříč politickým spektrem v roce 2020)

3. místo – Karolína Hynštová (Vliv dojezdové vzdálenosti od Brna na vývoj cen na trhu nemovitostí za období 2014 až 2020)

4. – 6. místo – Ondřej Pařez, Roman Pavlata, Šimon Vik


Magisterská kategorie

1. místo – Denisa Mahútová (Problematika sociálního bydlení ve znevýhodněných regionech České republiky v obdobích 2008–2018, aneb dočká se ČR zákona o sociálním bydlení?)

2. místo – Martin Souček (Třetí cesta prezidenta Billa Clintona – nové koncepce ve fiskální a sociální politice USA v 90. letech 20. století)

3. místo – Martin Škrabka (Vliv nezaměstnanosti a výše průměrné mzdy na kriminalitu v České republice v letech 2005–2018)

4. – 6. místo – Martin Časta, Lucie Milaniaková, Marek Pörner


Doktorská kategorie

1. místo – Andrea Čečrdlová (Komparace přístupu České národní banky a Evropské centrální banky k dopadům světové finanční krize)

2. místo – Štěpán Pekárek (Simulace systémového rizika v důsledku fire-sales: aplikace na evropském bankovním sektoru)

3. místo – Richard Šmilňák (Assessing the Intergenerational Value Transfers: A Long-Term Approach Considering Population Ageing in the Czech Republic)

4. – 6. místo – Lenka Lakotová, Pavel Morda, Martina Víšková