Rektor VŠE ocenil nejlepší pedagogy roku 2023

V úterý 5. března rektor VŠE, Petr Dvořák ocenil nejlepší pedagogy roku 2023.

Za Národohospodářskou fakultu se na prvním místě umístila Ing. Jitka Špeciánová, Ph.D.
Na druhém místě se umístil Ing. Bc. Jiří Rotschedl, Ph.D. Třetí místo obsadil prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

Pro vyhodnocení pedagoga roku byla použita data získaná ze studentských evaluací, které se zaměřovaly na kvalitu pedagoga, především na jeho kvalifikovanost, odbornost, srozumitelnost výkladu, ale také zájem a schopnost odpovídat a řešit dotazy a problémy studentů. Oproti minulému roku bylo zohledněno hodnocení všech studentů napříč všemi fakultami.

Všem vyučujícím gratulujeme a přejeme mnoho spokojených studentům do dalších semestrů!

Seznam všech oceněných pedagogů ze všech fakult naleznete zde.