Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE 2019 má vítěze!

  • V pátek 12. 4. 2019 se uskutečnilo finálové kolo Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Odborná komise kolegia děkana konstatovala, že čtrnáctý ročník soutěže opět nabídnul velmi kvalitní práce ve všech soutěžních kategoriích. Studentům byly díky Nadaci ČEZ rozdány mimořádné odměny přesahující 250 000 Kč.

V kategorii bakalářských prací zvítězil Martin Škrabka s prací APLIKACE TEORIE SPOTŘEBNÍ FUNKCE V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Na druhém místě skončila Lenka Grau s prací ANALÝZA ZMĚN CEN REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V ZÁVISLOSTI NA HOSPODÁŘSKÉM CYKLU. Její přednáška byla také oceněna jako nejlepší vystoupení, za které si odnesla zvláštní ocenění poroty. Diplom za třetí místo si odnesla Kateřina Možná za práci ÚČINNOST POSKYTOVÁNÍ DÁVEK HMOTNÉ NOUZE A PŘÍSPĚVKU NA BYDLENÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V LETECH 2011-2016.

V kategorii magisterských prací zvítězil autorský kolektiv ve složení Fux Jaroslav, Jirušková Natálie, Kron Martin, Sýkorová Eva s prací EURO ADOPTION IN ESTONIA AND ITS IMPACTS ON PERFORMANCE OF ECONOMY. Na druhém místě skončil Pavel Morda, čerstvý student doktorského studia, s prací BUDOUCNOST CENTRÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ V EKONOMICKÉM SYSTÉMU VYSPĚLÝCH STÁTŮ NA ZÁKLADĚ ZHODNOCENÍ ZKUŠENOSTÍ Z POSLEDNÍHO DESETILETÍ. Cenu za třetí místo si odnesla Andrea Dostálová za práci STÁTNÍ PODOPORA BYDLENÍ V LETECH 2007-2017 SE ZAMĚŘENÍM NA SOCIÁLNÍ DÁVKY. Speciální ocenění za nejlepší prezentování si odnesla Lenka Grau a Kateřina Možná.

V kategorii doktorských prací obhájil své vítězství z minulého ročníku Milan Bednář s prací CYCLICAL SYNCHRONISATION OF THE CZECH REPUBLIC AND THE EURO AREA. Mimochodem tuto práci vypracoval společně s Jakubem Bechným, který v minulosti dvakrát zvítězil v Soutěži o cenu děkana v bakalářské kategorii. Na druhém místě skončil Vilém Čáp s Martinem Lukavcem se soutěžní prací CENY NEMOVITOSTÍ V PRAZE: OBECNÉ TRENDY A VZDÁLENOST OD CENTRA. Na třetím místě se umístil Jan Kozák s prací na téma KONEC DĚJIN A KOMPARACE KULTUR.

Celé finálové kolo se za účasti mnoha hostů z řad pedagogů i studentů neslo v příjemné atmosféře a bylo možné vyslechnout velmi zajímavé odborné diskuse. Ještě jednou gratulujeme vítězům i zúčastněným a děkujeme všem, kteří přišli soutěžící podpořit.

Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze 2019 se uskutečnila za laskavé finanční podpory Nadace ČEZ. Tímto ji společně se studenty ještě jednou velmi děkujeme!