Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze 2022 má vítěze!

V pátek 29. dubna 2022 proběhlo finále 17. ročníku Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze. Odborná komise kolegia děkana opět vyzdvihla vysokou kvalitu přihlášených prací také v komparaci s předešlými ročníky.

Do soutěže se zapojili studenti bakalářského, magisterského i doktorského studia NF VŠE. Studenti bakalářského a magisterského studia předložili své bakalářské a diplomové práce. Studenti doktorského studia pak své odborné články. V bakalářské a magisterské kategorii je za první místo udělena odměna ve výši 25 000 Kč, v doktorské kategorii tato odměna činí dokonce 35 000 Kč. Celková výše odměn udělená studentům, převyšuje 250 000 Kč. Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze se již tradičně uskutečňuje za laskavé finanční podpory od Nadace ČEZ. Tímto jí společně se studenty ještě jednou moc děkujeme.

 

 

Vítězové Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze:

 

Bakalářská kategorie

1. místo Daniel Bárta (Analýza efektivnosti nekonvenční měnové politiky evropské centrální banky v posledním desetiletí)
2.-3. místo Jan Ježek (Komparativní analýza cílování cenové hladiny a cílování inflace)
2.-3. místo Marek Koten (Postavení Ruské federace v globální ekonomice: Výzvy pro třetí dekádu 21. století v kontextu historického vývoje)
4. – 6. místo Drgová Zuzana, Karásek Daniel, Nevosadová Květa

 

Magisterská kategorie

1. místo Tomáš Pokorný (Explaining Czech Inflation by a time-varying Taylor Rule)
2. místo Petr Krautwurm (Ekonomie stochastické identity na příkladu pravidelných nákupů)
3. místo Tomáš Lejsek (Komparace vývoje veřejných rozpočtů v ČR v jednotlivých politických cyklech v letech 1993–2020 a vliv externích šoků na vývoj veřejných financí)
4. – 6. místo Khorelová Nikola, Miketová Šárka, Štěpánková Kateřina

 

Doktorská kategorie

1. místo Pavel Morda (Reakce hospodářské politiky na vnitřní a vnější šoky)
2. místo Josef Klement (Vliv prostorové regulace na nabídku nového bydlení v České republice)
3. místo Šárka Pikhartová (Import Intensities of Final Demand Components and Its Implications for Economic Openness: The Case of the Czech Republic)
4. – 6. místo Petr Frejlich, Lenka Lakotová, Šmilňák Richard