Vyhlášení výsledků 19. ročníku Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze

V pátek 19. dubna 2024 byly v rámci 19. ročníku Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE vyhlášeny oceněné bakalářské a diplomové práce studentek a studentů Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

„Do soutěže přihlášené kvalifikační práce, které prošly hodnoticím sítem a jejichž autoři tak získali možnost prezentovat je před komisí akademiků ve finálovém kole Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE, si zaslouží superlativy. Hodnoticí komise tak měla nelehký úkol vybrat z nich ty, které se umístily, sportovní terminologií řečeno, na medailových místech. Bez ohledu na finální umístění dnešní soutěžící prokázali, že jsou nositeli špičkového lidského kapitálu. Gratulujeme Vám všem.“ okomentovala výsledky soutěže Ing. Adéla Zubíková, Ph.D., statutární zástupkyně Národohospodářské fakulty VŠE, která stojí momentálně v jejím čele. Prezentovány a oceněny byly i nejlepší studentské práce z partnerské Národohospodářské fakulty VŠE v Bratislavě. Finanční odměnu pro autory do finále vybraných prací poskytla Nadace ČEZ. Za to jí patří zasloužený dík.

V Praze, 19. dubna 2024
PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.
Tiskový tajemník Národohospodářské fakulty VŠE

Tisková zpráva v .pdf zde.


Bakalářská kategorie:
1. Peter Galoci
2. Barbora Branyšová
3. Kateřina Miškovská
4. Andrej Kovalčuk
5. Lukáš Prokopec
6. Sára Bednářová

Magisterská kategorie:
1. Daniel Hošek
2. Marek Koten
3. Lubor Šimůnek
4. Norbert Hoferica
5. Jan Ježek
6. Tereza Ficková

Všem zúčastněným moc gratulujeme!