Výsledky řádných voleb do Akademického senátu Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze pro volební období 2024-2027

Studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů zapsaných ke studiu na NF VSE

 • Jan Leher — 194 hlasů
 • Bc. Jan Kolín — 179 hlasů
 • Václav Sosna — 167 hlasů

 

Náhradníkem se stal/a:

 • Bc. Květa Nevosadová — 37 hlasů
 • Ing. Marek Koten — 30 hlasů
 • Martin Zouhar — 25 hlasů

 

Akademičtí pracovníci NF VŠE

 • Ing. Jan Kozák, Ph.D. — 46 hlasů
 • prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc. — 45 hlasů
 • doc. PhDr. Ján Pavlík — 45 hlasů
 • JUDr. Jan Vondráček — 45 hlasů
 • prof. Ing. Karel Zeman, CSc. — 44 hlasů
 • prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. — 42 hlasů

 

Náhradníkem se stal/a:

 • Ing. Pavel Potužák, Ph.D. — 19 hlasů
 • Ing. Bc. Jiří Rotschedl, Ph.D. — 18 hlasů
 • Ing. Vojtěch Kotrba, Ph.D.— 17 hlasů
 • Ing. Lucie Kureková, Ph.D. — 17 hlasů
 • Mgr. Vladimír Barák, Ph.D., MBA — 16 hlasů

 

Protokol o průběhu voleb do AS NF VŠE 2024-2027 – akademičtí pracovníci

Protokol o průběhu voleb do AS NF VŠE 2024-2027 – studenti

Výsledky voleb do AS NF VŠE 2024-2027 – akademičtí pracovníci

Výsledky voleb do AS NF VŠE 2024-2027 – studenti

 

Usnesení členstva Volební komise AS NF VŠE přijaté formou hlasování per rollam ke dni 10. 5. 2024