Výsledky voleb do Akademického senátu VŠE v Praze na Národohospodářské fakultě

Volby do Akademického senátu VŠE v Praze na NF se konaly dne 24. 4. 2024, od 8:00 do 16:00, elektronicky v InSIS.

Volební obvod akademických pracovníků působících na fakultě:

Počet oprávněných voličů: 78
Počet odevzdaných elektronických hlasovacích lístků: 74

Volební účast: 94,87%
Počet odevzdaných neplatných elektronických hlasovacích lístků: 0

Přehled kandidátů, jimž na základě voleb vzniká členství v AS VŠE:

1. JUDr. Jan Vondráček (počet platných získaných hlasů 50)
2. Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D. (počet platných získaných hlasů 48)
3. PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D. (počet platných získaných hlasů 45)


Volební obvod studentů zapsaných na fakultě:

Počet oprávněných voličů: 1 334
Počet odevzdaných elektronických hlasovacích lístků: 597

Volební účast: 44,75%
Počet odevzdaných neplatných elektronických hlasovacích lístků: 0

Přehled kandidátů, jimž na základě voleb vzniká členství v AS VŠE:

  1. Bc. Jakub Němec (počet platných získaných hlasů 313)
  2. Ing. Alex Mičáň (počet platných získaných hlasů 259)

Seznam náhradníků:

  1. Bc. Květa Nevosadová (počet platných získaných hlasů 196)
  2. Martin Zouhar (počet platných získaných hlasů 107)
  3. Jan Leher (počet platných získaných hlasů 102)
  4. Bc. Jan Kolín (počet platných získaných hlasů 65)
  5. Lukáš Srba (počet platných získaných hlasů 24)
  6. Bc. Jiří Mládek (počet platných získaných hlasů 22)