Zemřel prof. Jiří Sláma

Prof. Jiří Sláma (nar.1929) vystudoval v letech 1949-1953 Vysokou školu politických a hospodářských v Praze. V r. 1961 se habilitoval na VŠE Praha pro obor ekonomika průmyslu. V šedesátých letech byl velmi aktivním podporovatelem reformního kurzu i jako pedagog na VŠE. Je autorem řady studií a popularizujících článků v období Pražského jara na téma ekonomických i politických reforem na kterých pracoval i jako člen Richtova týmu.

Po r. 1968 emigroval a pracoval mj. v Rakouském ústavu pro ekonomický výzkum a v letech 1970-1993 v Ústavu pro východní Evropu (Ost-Europa Institut) v Mnichově, kde také přednášel na Univerzitě. Byl  hostujícím profesorem v Oxfordu a hostujícím spolupracovníkem na Univerzitě v Bostonu. Po roce 1989 byl rovněž hostujícím profesorem na NF VŠE v Praze.

Prof. Sláma byl především ekonomem, nicméně s přesahem do technických oblastí i politických věd jak to dosvědčuje jeho rozsáhlá vědecká i popularizační publikační a přednášková činnost.

Profesor Dr. Jiří Sláma zemřel 11.9. 2020 ve Stadtbergenu v SRN.

NF VŠE v Praze vyjadřuje upřímnou soustrast všem pozůstalým. Čest jeho památce.