International Programs Center

Centrum mezinárodních programů (IPC) je pracovištěm Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze zajišťujícím studium placených bakalářských a magisterských studijních programů vyučovaných v cizích jazycích.

  • Ředitelka centra IPC
Mgr. Wagnerová Lucie
tel.: 00420 224 095 372
Místnost NB 310, NF VŠE