Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Skvělá zpráva!

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo projekt VŠE NF v Operačním programu Praha – Adaptabilita (OPPA) k financování.

Název projektu – Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce.

Program – Operační program Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání

Realizátor – Národohospodářská fakulta VŠE v Praze – http://nf.vse.cz/

Zahájení realizace projektu – 1. 2. 2010

Délka trvání projektu – 30 měsíců

Popis projektu – Hlavním cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění nabídky studijních programů na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Projekt umožní komplexně modernizovat celý bakalářský cyklus, vytvořit nový doktorský studijní program a inovovat stávající doktorské programy v souladu s aktuálními a nejnovějšími trendy a poznatky na předních vyspělých univerzitách v Evropě, v USA a dalších světových centrech univerzitního vzdělávání. V rámci projektu bude rozvíjena spolupráce se soukromým sektorem prostřednictvím zapojování odborníků z praxe do výuky a diskuzních seminářů (systém tzv. ekofór). Doprovodnou aktivitou projektu je dobudování dětského koutku jako faktoru důležité podpory studentek-matek při jejich studiu a akademické činnosti.

Hlavním cílem připravovaných aktivit je vychovávat všestranně vzdělané a jazykově vybavené ekonomy, kteří rozumějí ekonomickým zákonitostem v kontextu ostatních společenských věd – práva, politických věd a historie. Po absolventech s takovým profilem existuje na trhu práce v současné době významná poptávka.

V rámci projektu se počítá se vzájemným uznáváním stejných odborných předmětů na různých vysokých školách vč. škol zahraničních (systém ECTS). Zároveň bude probíhat společná výuka některých kurzů s ostatními vysokými školami (UK, ČVUT, VŚCHT).

Kontakt:

Jitka Pittlová (manažerka projektu) – 224 095 557, pittlova@vse.cz

Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu