Termíny

28.9.2016 - Studentský festival VŠEfest

Hledat
Pokročilé hledání
Národohospodářská fakulta připravuje odborně kvalifikované ekonomy, kteří najdou uplatnění v soukromém i veřejném sektoru v ČR i v za­hraničí. Poskytuje studentům vzdělání v širokém spektru předmětů ekonomických, právních a dalších společenskovědních disciplín.

Na fakultě působí řada významných osobností, které působí ve vysokých funkcích ve veřejné správě i podnikové sféře.

Více »

Zpravodaj NF - informace o dění na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze

Aktuality | Všechny Aktuality

Den otevřených dveří – leden 2017 [24.09.2016]


Poskytnutí mimořádné odměny pro neúspěšné žadatele o granty [22.09.2016]


Odměna za článek v impaktovaném časopise [22.09.2016]


Naše Fakulta: září 2016 [21.09.2016]


22. 9. 2016: Přednáška prof. Ing. Václava Klause, CSc. [21.09.2016]


Nový předmět 5HP405 Transformační procesy v ČR [16.09.2016]


Slavnostního zahájení akademického roku 2016/17 spojeného s imatrikulací studentů 1. ročníku [07.09.2016]


Dodatečný zápis do bakalářského studia v akademickém roce 2016/2017 [01.09.2016]


5HP445 Sociální práce pro ekonomy: hosté pro ZS AR 2016/2017. [28.08.2016]


14. 8. 2016: Uzávěrka přihlášek do vedlejších specializací [11.08.2016]


Vědecké aktuality NF [29.06.2016]


Služební místa na MVČR [29.06.2016]


Úřední hodiny studijního oddělení a děkanátu NF VŠE – 1. 7. – 31. 8. 2016 [29.06.2016]


Přednáška: James Robinson (University of Chicago): Commercialization and Industrialization: Evidence from the Dissolution of the English Monasteries [27.06.2016]


BAKALÁŘSKÁ A MAGISTERSKÁ PROMOCE DNE 30. 6. 2016 – seznamy absolventů a podrobné informace [22.06.2016]


Změny úředních hodin studijního oddělení v červnu 2016 [17.06.2016]


Seznamovací kurz NF VŠE [17.06.2016]


Pracovní stáž: Český statistický úřad [16.06.2016]


Přijímací řízení na navazující magisterské studium (Vyhlášení hranice, zápisy do ZS 16/17 a odvolání) [16.06.2016]


Vyhlášení percentilové hranice v NSZ OSP nutné k přijetí na bakalářské studium na NF VŠE v Praze s počátkem studia v akademickém roce 2016/2017 [10.06.2016]


Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 095 521

My na NF

  • Pořadí ekonomických fakult Týden

Nepřehlédněte

NF_vmediich

5EZ_vmediich

Research Seminar Series

logo_RSS kopie

Economics and Business Administration, major Economics

Na NF působí Laboratoř experimentální ekonomie

Laborator experimentalni ekonomie

Partneři fakulty

Přehled bakalářských programů

fakultní list NF

.

Přehled magisterských programů

Fakultní list NF -magisterské studium

.

Mediální partner fakulty

Snímka obrazovky 2014-03-10 o 12.24.16