Profil Fakulty

Kdo jsme

 • Jsme součástí Vysoké školy ekonomické v Praze.
 • Členové akademické obce Národohospodářské fakulty VŠE rozvíjejí široce pojatou ekonomickou teorii v úzké spolupráci s dalšími českými i zahraničními vysokými školami.
 • Akademičtí pracovníci působí na prestižních pozicích v státních institucích i jako poradci v otázkách hospodářské politiky, v orgánech veřejné správy nebo v soukromém sektoru. (prof. Ing. Robert Holman, CSc., Ing. Pavel Řežábek, Ph.D., prof. Ing. Kamil Janáček, CSc.)
 • Na NF VŠE  vyučují významní odborníci spojující znalost teorie i praxe –za všechny je příkladem prof. Ing. Václav Klaus,CSc, Ing. Dušan Tříska , CSc., prof.Ing. Karel Dyba, CSc., prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. a další.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. je i členem Vědecké rady Národohospodářské fakulty.

Co nabízíme

 • Nabízíme studium v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském stupni.
 • Vybavujeme absolventy vzděláním v širokém spektru předmětů ekonomických věd, tak aby jako ekonomové byli schopni pružně reagovat na požadavky hospodářské praxe a pracovních trhů.
 • Nabízíme velké možnosti studijních pobytů v zahraničí .
 • Nabízíme bohatou škálu stipendií, soutěží a stáží..

O co usilujeme

 • O výchovu kvalitních ekonomických odborníků s mezinárodním rozhledem.
 • O výuku, která bude moderní formou a aktuální obsahem.
 • O větší zapojování zahraničních profesorů do naší výuky.
 • O vědecký výzkum, který má více než jen formální výsledky.

Jaké otevíráme obory

Bakalářské:

 • Ekonomie
 • Národní hospodářství
 • Veřejná správa a regionální rozvoj
 • Economics (v anglickém jazyce)

Navazující magisterské:

 • Ekonomická analýza
 • Hospodářská politika
 • Hospodářské a politické dějiny
 • Regionalistika a veřejná správa

Doktorské:

 • Ekonomická teorie
 • Hospodářská politika
 • Hospodářské a politické dějiny 20. století