Mediální fauly a pravda o Národohospodářské fakultě VŠE a členech její akademické obce (1.-14. dubna 2024)

Vzhledem ke skutečnosti, že vývoj na Národohospodářské fakultě VŠE (NF VŠE) v Praze je už několik měsíců předmětem zájmu několika novinářů a pravděpodobně i části veřejnosti, a stejně tak vzhledem k tomu, že v článcích a podcastech o NF VŠE i členech její akademické obce jsou často uváděny faktické nepřesnosti, zkreslení, někdy i nepravdy, rozhodl jsem se jako tiskový tajemník naší fakulty vyvážit zmíněné „mediální fauly“ nabídkou faktických informací o vývoji na této fakultě bez účelových
zkreslení.

Věřím, že tak napomohu jednak zájemcům o NF VŠE vytvořit si komplexnější obrázek o ní a současně poskytnu novinářům, kteří se problematice vývoje na dané fakultě profesionálně věnují, sumář informací pro jejich práci.

Tímto tedy otevírám „opravník“ omylů, nepravd a manipulativních lží o NF VŠE v Praze. Pravidelně v něm shrnu „mediální fauly“ vůči naší fakultě a členech její akademické obce a pokusím se je uvést na pravou, chcete-li pravdivou míru.

Celý text je k dispozici zde.

PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.
Tiskový tajemník Národohospodářské fakulty VŠE
19. 04. 2024