Podpora vědecké činnosti

Základní možnosti finanční podpory vědecké činnosti v rámci doktorského studia.

 • IGS (Interní grantová soutěž) = Grantová rada fakulty  = organizuje vedoucí katedry. Doktorandi mají možnost předkládat se svými pedagogy vlastní projekty.
 • zapojení do projektů hrazených z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj VŠE. Organizují vedoucí kateder.
 • využití stipendijního fondu děkana NF pro spolufinacování aktivní účasti na významné konferenci ap. Žádost podává školitel děkanovi NF.
 • finanční podpora prorektorky pro vědu VŠE studentům doktorského studia na krátkodobý studijní pobyt v zahraničí
 • účast v soutěži SVOČ
 • Grantová agentura České republiky (GA ČR)
 • Technologická agentura České republiky (TA ČR) (http://www.tacr.cz/)
 • projekty ministerstev ČR
 • Vzdělávací nadace Jana Husa (stipendia 60 000,- Kč mladým akademikům v humanitních oborech na jeden akademický rok)  http://www.vnjh.cz
 • Česko-německý fond budoucnosti (stipendia a podpora konkrétním česko-německým projektům) http://www.fondbudoucnosti.cz/
 • Nadace Sophia (podpora mj. seminářů, studijních pobytů atd.) http://www.nadacesophia.cz