Podpora vědecké činnosti

Základní možnosti finanční podpory vědecké činnosti v rámci doktorského studia.

  • Vzdělávací nadace Jana Husa (stipendia 60 000,- Kč mladým akademikům v humanitních oborech na jeden akademický rok)  http://www.vnjh.cz
  • Česko-německý fond budoucnosti (stipendia a podpora konkrétním česko-německým projektům) http://www.fondbudoucnosti.cz/
  • Nadace Sophia (podpora mj. seminářů, studijních pobytů atd.) http://www.nadacesophia.cz