Na VŠE proběhl druhý Týden inovací ve výuce

V letním semestru proběhl na VŠE již druhý Inovační týden ve výuce a to v 7. týdnu semestru (28. 3. – 31. 3. 2023). Namísto standardní výuky pro Vás byla opět připravena celá řada zajímavých akcí! Cílem Inovačního týdne je modernizovat výuku na VŠE, prohloubit její praktickou dimenzi a učinit pro Vás studium na VŠE zajímavějším a zábavnějším.

I Národohospodářská fakulta se do této akce aktivně zapojila, a to s celou škálou různorodých aktivit. Řada akcí byla velmi úspěšná a setkala se s velkým zájmem ze strany studentů. Přinášíme Vám ohlédnutí zpět za inovačním týdnem a přehled všech zajímavých akcí, které měli možnost studenti navštívit.

Inovační týden byl zahájen návštěvou delegace z University of Glasgow, která pro české studenty a akademiky připravila workshop k příležitosti oslavy 300 letého výročí od narození Adana Smithe. Zároveň v tomto týdnu přednášel studentům visiting profesor Theodore Koutmeridis, rovněž z University of Glasgow. Jeho kurz Economics and Psychology, vypsaný katedrou ekonomie, zaznamenal u našich studentů obrovský úspěch. Naši studenti také měli možnost navštívit podvakráte například Českou národní banku, kde se zúčastnili exkurze a nad rámec této akce měli možnost setkat se s viceguvernérkou ČNB doc. Ing. Evou Zamrazilovou či s Dr. Karinou Kubelkovou.

V rámci inovačního týdne se také konala řada poznávacích akcí a prohlídek po Praze, či návštěva firem a dalších institucí. Studenti tak měli možnost absolvovat exkurzi po Malé Straně, exkurzi do Národopisného muzea či exkurzi do Státního oblastního archivu. Dalším zajímavým programem byla možnost navštívit Nejvyšší kontrolní úřad nebo také Senát Parlamentu České republiky, jehož návštěva byla spojena s přednáškou prof. JUDr. Heleny Válkové, CSc. V rámci předmětu Sociální práce pro ekonomy proběhla exkurze v pobytové sociální službě a to konkrétně návštěva Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická. Studenti měli také možnost zúčastnit se workshopu firmy OK system, jenž byl zaměřen na digitalizaci procesů v oblasti HR a moderní správu agend v rámci firmy. S paní Ing. Zdenkou Vostrovskou, CSc.studenti diskutovali roli mindsetu společnosti a jednotlivců v procesu generování inovace na příkladech z domácí i světové praxe.

Studenti se také zúčastnili řady přednášek expertů z praxe i našich akademiků pořádaných na půdě školy. První den inovačního týdne proběhla přednáška firmy Ernst and Young o efektivním využívání dotací a způsobu jejich kontroly. Katedra regionálních studií uspořádala v průběhu inovačního týdne sérii přednášek, kdy velký úspěch zaznamenala zejména odborná přednáška Ing. Aleše Zatloukala a Ing. Dalibora Dymáka ze společnosti ČEZ uvedla studenty do projektového managementu v praxi pohledem expertů z projektové kanceláře ČEZ. V ten samý den se konala také přednáška, kde na téma sociálně-ekonomického rozvoje Prahy vystoupili Ing. Patrik Paneš, Ph.D., ředitel odboru rozpočtu magistrátu a Ing. Vladimír Lieberzeit a Sead-Aladin Kačarevič, MSc. z Institutu rozvoje hlavního města Prahy.

S velkým zájmem ze strany studentů se setkala přednáška módní návrhářky a absolventky VŠE Ing. Lucie Markové na nevšední téma Economics of Fashion, která zaznamenala velký úspěch, což bylo patrné i na následné diskusi se studenty.

Společnost Moore Czech Republic, s. r. o. připravila pro studenty workshop o metodách strategického plánování veřejné správy v praxi orientované na inovativní nástroje strategického řízení a plánování a jejich pilotní odzkoušení v praxi.

Studenti měli možnost se v rámci inovačního týdne zúčastnit i velmi zajímavých akcí, které byly zaměřené na hospodářské dějiny. Katedra hospodářských dějin uspořádala pro studenty workshop o Československém hospodářství k vybraným fenoménům, událostem a osobnostem československých hospodářských dějin. Doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. a doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.pro studenty připravili zajímavou přednášku o historických kořenech současných geopolitických problémů na Dálném východě. PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D. připravil pro studenty tematicky příbuznou přednášku na aktuální témata mezinárodních vztahů.

doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.pro studenty připravil seminář zaměřený na praktické otázky získávání právních informací vyplývajících jak ze samotného právního řádu, tak i právní doktríny a judikatury.

Investiční fórum pořádané Ing. Bc. Jiřím Rotschedlem, Ph.D. bylo pro studenty zajímavou příležitostí participovat na diskusi o investování, různých možnostech zhodnocení úspor, včetně role finanční gramotnosti a praktického pohledu na investování z pohledu zdanění a z pohledu různých typů finančních instrumentů.

V průběhu inovačního týdne se uskutečnilo i setkání absolventů studia na zahraniční univerzitě s proděkankou pro zahraniční vztahy doc. Ing. Helenou Chytilovou, Ph.D., M.A. v rámci akce “káva s proděkankou.”

V návaznosti na tuto schůzku absolventi studia na zahraniční univerzitě participovali ve spolupráci s proděkankou pro zahraniční vztahy na setkání pro zájemce o studium v zahraničí za přítomnosti zástupkyně Ing. Lindy Filáčkové z Oddělení zahraničních styků a diskutovaly se motivace pro studium v zahraničí, proč začít uvažovat o studiu v zahraničí, včetně vyvrácení zažitých mýtů.

Závěr inovačního týdne byl završen panelovou diskusí expertů na téma “Kdo se o nás postará” pořádanou panem profesorem Vojtěchem Krebsem, CSc. Expertní skupina diskutovala perspektivy sociální péče o seniory v České republice, jaká by měla být role státu, krajů a obcí a v jaké míře by měl participovat soukromý sektor.

 

 

Welcoming delegation of University of Glasgow

 • Kdy: 27. 3. 2023, od 9:00 do 11:00
 • Kde: NB 350
 • Popis: Official welcoming of University of Glasgow at Prague University of Economics and Business, Faculty of Economics. Meeting and welcoming lecture for faculty officials, PhD students and students of University of Glasgow.
 • Kontaktní osoba: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.

Visiting profesor Koutmeridis

 • Kdy: 27. 3. -29. 3. 2023, vždy od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00
 • Kde: pondělí Konferenční sál AK, úterý RB 212, středa 9:00-12:00 NB B a 14:00-17:00 RB 212
 • Popis: Extra-semestral course Psychology, Economics and Experiments explores the interaction between psychology and economics, and using experiments aims to enhance our understanding on how humans behave, choose and prosper. This course is primarily intended for students of Faculty of Economics and Erasmus students. If you want to participate, please register via INSIS in section extra-semestral courses, ident 5EN382. Registration available from 13.2. 2023.
 • Kontaktní osoba: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.
 • URL na více informací: https://nf.vse.cz/aktuality/novy-mimosemestralni-kurz-5en382-chapters-in-economics-ii-psychology-economics-and-experiments/

Visiting profesor Koutmeridis

 • Kdy: 27. 3. -29. 3. 2023, vždy od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00
 • Kde: pondělí Konferenční sál AK, úterý RB 212, středa 9:00-12:00 NB B a 14:00-17:00 RB 212
 • Popis: Extra-semestral course Psychology, Economics and Experiments explores the interaction between psychology and economics, and using experiments aims to enhance our understanding on how humans behave, choose and prosper. This course is primarily intended for students of Faculty of Economics and Erasmus students. If you want to participate, please register via INSIS in section extra-semestral courses, ident 5EN382. Registration available from 13.2. 2023.
 • Kontaktní osoba: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.
 • URL na více informací: https://nf.vse.cz/aktuality/novy-mimosemestralni-kurz-5en382-chapters-in-economics-ii-psychology-economics-and-experiments/

Basic Microeconomics Intensive Course

 • Kdy: 28.3. 2023, od 7:30 do 16:00 a 29.3. 2023, od 9:15 do 17:45
 • Kde: úterý SB 213 a středa NB C
 • Popis: Intensive course to familiarize students with basic knowledge of economic science (part I). The course is intended for the BA students of programs Economics and International Business.
 • Kontaktní osoba: Ing. Petr Špecián, Ph.D.

Digitalizace HR (Workshop)

 • Upřesnění názvu: OKsystem
 • Kde: Na Pankráci 1690/125, 140 00 Praha 4 – Nusle
 • Popis: Digitalizace procesů v oblasti HR a moderní správa agend je dnes žádaná a patří k výbavě každé úspěšné firmy. Dozvíte se, které funkcionality IS jsou z pohledu HR manažera pro personální řízení klíčové. Vyzkoušíte si, co vše musíte při nástupu nového zaměstnance do IS zadat, a jak automatizace celý proces usnadní. Získáte aktuální informace, které legislativní úpravy v budoucnu proces digitalizace HR ovlivní.
 • Přihlášky zasílejte na email: gabriela.rihova@vse.cz do 10. 3. 2023 (maximální kapacita workshopu je 48 míst).
 • Přihlášení účastníci si v období 14. – 16. 3. 2023 vyberou jednu ze tří možností obědových jídel.
 • Určeno pro studenty vedlejší specializace Personální management (Fakulta podnikohospodářská).
 • Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Říhová, Ph.D.

Využívají se dotace efektivně? A jak funguje kontrola efektivního využití dotaci?

 • Upřesnění názvu: Přednáška společnosti Ernst & Young
 • Kdy: 28.3. 2023, od 9:00 do 12:00
 • Kde: SB 211
 • Kontaktní osoba: doc. Jitka Peková, CSc.

Exkurze po Malé Straně

 • Kdy: 28.3. 2023, od 9:00 do 13:00
 • Popis: Procházka po Malé Straně s výkladem Ing. Petra Chalupeckého. Sraz v 9:00 na stanici metra Malostranská.
 • Kontaktní osoba: Ing. Petr Chalupecký

University of Glasgow- 300 years since the birth of Adam Smith

 • Upřesnění názvu: Workshop of representatives and students of the University of Glasgow
 • Kdy: 28. 3. 2023, od 9:30 do 11:00
 • Kde: RB 210
 • Popis: As part of their visit to the Prague University of Economics and Business, representatives and students from the University of Glasgow will hold workshop for students on the 300th anniversary of the birth of the economist Adam Smith. Program:
  • Introduction to University of Glasgow and Adam Smith Business School, and Adam Smith’s legacy on the Business School
  • Reflections on Adam Smith’s life and legacy on global challenges
  • Discussion
 •  This workshop is primarily intended for students of the Faculty of Economics, Faculty of Finance and Accounting, Faculty of International Relations, and Faculty of Business Administration.
 • Kontaktní osoba: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.

I s handicapem se dá žít naplno. Exkurze v pobytové sociální službě

 • Kdy: 28. 3. 2023, od 10:00 do 12:00
 • Kde: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 1597/48, 142 00 Praha 4
 • Popis: V rámci předmětu Sociální práce pro ekonomy proběhne návštěva Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická. Domov je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Jeho cílovou skupinou jsou osoby s mentálním či kombinovaným postižením od sedmnácti let věku, horní věková hranice není stanovena. Aplikují zde přístup zaměřený na člověka, který staví na respektu k individualitě každého jedince, na dodržování jeho nezadatelných práv, hájení jeho zájmů a na podpoře samostatnosti. Zaměstnanci zde pracují s konceptem multismyslové místnosti Snoezelen, bazální stimulací a rozvíjí koncept uspokojování individuálních potřeb uživatelů služby od duchovních potřeb, po seberozvojové. Domov Sulická je příkladem moderní sociální služby, která i přestože je pobytového typu, razí principy deinstitucionalizace a podporuje život v komunitě.
 • Domov Sulická je prvním domovem v republice, který nabízí rovněž paliativní péči. Cílem je zachování kvality života pacienta s nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stádiu. Klienti s handicapem tu mohou důstojně a v pokoji ukončit svou životní pouť, jakmile nastane jejich čas.
 • Vzhledem k povaze zařízení je maximální počet osob při exkurzi striktně limitován. O úspěšné registraci vás budeme informovat. Návštěva bude umožněna pouze osobám, které nejeví příznaky respiračních onemocnění.
 • Max. 14 zájemců + učitel (určeno pro všechny zájemce o sociální oblast napříč VŠE)
 • Registrace na vladimir.barak@vse.cz
 • Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Barák, Ph.D., MBA.

Excursion to Czech National Bank I.

 • Upřesnění názvu: intended for students of the course 5EN853 Advanced Macroeconomics, (limited capacity)
 • Kdy: 28. 3. 2023, od 11:15 do 12:30
 • Kde: Czech National Bank
 • Popis: Excursion to Czech National Bank for students of course 5EN853 of Faculty of Economics, (in case capacity is not full, students of the course 5EN403 can participate).
 • During excursion students will have an opportunity to meet up with member of Czech National Bank Board Mrs. Ing. Karina Kubelkova, Ph.D.
 • Exposition should provide students with overview of actual monetary policy of Czech National Bank and enrich their knowledge in area of monetary theory and policy with help of practical examples from the field.
 • Kontaktní osoba: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.

Přednáška externích odborníků na téma sociálně ekonomického rozvoje hlavního města Prahy

 • Kdy: 28. 3. 2023, od 12:45 do 16:00
 • Kde: RB 213
 • Popis: 12:45 – 14:15 Rozpočtový proces hl. m. Prahy– přednášející Ing. Patrik Paneš, Ph.D., ředitel odboru rozpočtu  magistrátu hl. M. Prahy. 14:30 – 16:00 Praha a úspory z rozsahu, aneb náklady na 1 obyvatele – přednášející Ing. Vladimír Lieberzeit, specialista strategie a rozvoje, Institut rozvoje hlavního města Prahy. Oceňování veřejných statků – přednášející Sead-Aldin Kačarević, MSc., specialista strategie a rozvoje, Institut rozvoje hlavního města Prahy.
 • Určeno především pro: studenty předmětů 5RE444, 5RE445, 5RE204, 5RE002
 • Kontaktní osoba: doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.

Setkání s viceguvernérkou ČNB a prohlídka ČNB

 • Kdy: 28. 3. 2023, od 14:05 do 16:30
 • Kde: Česká národní banka
 • Popis: Prohlídka ČNB spojená se setkáním účastníků s paní viceguvernérkou ČNB doc. Ing. Evou Zamrazilovou, CSc.
 • Program:
  • 14:45-15:15, setkání VŠ studentů s paní viceguvernérkou
  • 15:15–16:30 prohlídka návštěvního centra ČNB
 • Přesné info, například o srazu, bude zasláno před začátkem akce na Vámi uvedené e-mailové adresy v registračním formuláři.
 • Pro koho je akce určena: akce je určena pro 34 osob z celé NF.
 • Kontaktní osoba: Ing. Pavlína Zamrazilová, Ph.D. a Ing. Pavel Morda

Káva s proděkankou

 • Upřesnění názvu: Setkání se studenty NF VŠE, kteří absolvovali v nedávné době pobyt na zahraniční univerzitě
 • Kdy: 28. 3. 2023, od 16:00 do 17:00
 • Kde: NB 350
 • Popis: Setkání se studenty, kteří absolvovali v uplynulém půlroce pobyt na zahraniční univerzitě, navázání kontaktu a získání zpětné vazby za účelem uspořádání schůzky pro zájemce o studium v zahraničí ve spolupráci se studenty.Tato akce je určena pro studenty NF VŠE, kteří absolvovali studijní pobyt v zahraničí.
 • Kontaktní osoba: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.

Visiting profesor Koutmeridis

 • Kdy: 27. 3. -29. 3. 2023, vždy od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00
 • Kde: pondělí Konferenční sál AK, úterý RB 212, středa 9:00-12:00 NB B a 14:00-17:00 RB 212
 • Popis: Extra-semestral course Psychology, Economics and Experiments explores the interaction between psychology and economics, and using experiments aims to enhance our understanding on how humans behave, choose and prosper. This course is primarily intended for students of Faculty of Economics and Erasmus students. If you want to participate, please register via INSIS in section extra-semestral courses, ident 5EN382. Registration available from 13.2. 2023.
 • Kontaktní osoba: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.
 • URL na více informací: https://nf.vse.cz/aktuality/novy-mimosemestralni-kurz-5en382-chapters-in-economics-ii-psychology-economics-and-experiments/

Basic Microeconomics Intensive Course

 • Kdy: 28.3. 2023, od 7:30 do 16:00 a 29.3. 2023, od 9:15 do 17:45
 • Kde: úterý SB 213 a středa NB C
 • Popis: Intensive course to familiarize students with basic knowledge of economic science (part I). The course is intended for the BA students of programs Economics and International Business.
 • Kontaktní osoba: Ing. Petr Špecián, Ph.D.

Public Economy and Public Choice Intensive Course

 • Kdy: 29. 3. 2023, od 7:30 do 16:00 a 30. 3. 2023, od 9:15 do 17:45
 • Kde: SB 213
 • Popis: An intensive course on application of the economic theory to political processes and collective decision-making (part I). The course is intended for the students of the MA program Economics nad Public Policy.
 • Kontaktní osoba: Ing. Petr Špecián, Ph.D.

Exkurze SOA Praha (Státní oblastní archiv v Praze)

Exkurze do ČNB II.

 • Upřesnění názvu: University of Glasgow
 • Kdy: 29. 3. 2023, od 9:00 do 10:30
 • Popis: Realizace exkurze do České národní banky – určeno pro delegaci z University of Glasgow.
 • Pro koho je akce určena: delegace z University of Glasgow
 • Kontaktní osoba: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.

Projektový management v praxi – pohled expertů z projektové kanceláře ČEZ

 • Upřesnění názvu: Odborná přednáška expertů ČEZ – Ing. Aleš Zatloukal a Ing. Dalibor Dymák
 • Kdy: 29. 3. 2023, od 9:15 do 10:45
 • Kde: SB 112
 • Kontaktní osoba: prof. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Historické kořeny současných geopolitických problémů na Dálném východě – Japonsko a severovýchodní Asie

 • Kdy: 29. 3. 2023, od 10:30 do 12:00
 • Kde: RB 213
 • Popis: Japonsko v současné době čelí zásadním geopolitickým výzvám. Sílící hrozba ze strany Číny, komplikované vztahy s Ruskou federací, či nevyzpytatelný severokorejský režim vyvolávají stále větší znepokojení tokijské vlády a japonské veřejnosti. Současná administrativa premiéra Kišidy se proto v nedávné době zavázala k masivním investicím do obrany a snaží se posílit vazby se svými strategickými spojenci. Veřejně je diskutována též potenciální změna článku devět japonské poválečné ústavy, v němž se ostrovní císařství zřeklo války jakožto nástroje své zahraniční politiky a na jehož základě japonské síly sebeobrany udržují striktně defenzivní kapacity. Mnohé z výzev, jimž nyní Japonsko čelí, mají hlubší historické kořeny, bez jejichž znalosti je nelze v jejich komplexnosti pochopit. Původ sporu s Ruskem o Kurilské ostrovy spadá již do 18. století. Skutečnost, že mezi oběma zeměmi nebyla po druhé světové válce uzavřena řádná mírová smlouva, přispívá k tomu, že tento problém zůstává stále živým a palčivým bodem rusko-japonských vztahů. Spory s Čínou o ostrovy Senkaku, stále agresivnější rétorika Pekingu v otázkách Taiwanu či Okinawy a politické problémy spojené s těmito otázkami rovněž sahají již do doby 19. století, kdy byly jen postupně vymezeny hranice mezi oběma zeměmi. Kořeny korejského problému je pak možné sledovat do doby, kdy byl poloostrov připojen k japonskému císařství. Nezanedbatelnou roli ve vztazích Japonska s jeho sousedy pak stále hraje dědictví japonského imperialismu 19. a 20. století, které je stále citlivou otázkou a zátěží vztahů Japonska s jeho potenciálními partnery či spojenci v regionu. Geopolitická situace, v níž se Japonsko, ale i celý Dálný východ nyní nachází, je výsledkem složitého historického vývoje, který je vzhledem k napjaté světové situaci stále aktuální, resp. vzhledem k aktuálnímu geopolitickému dění ještě aktuálnější a ožehavější. Řada historických reminiscencí regionu tak stále tvoří významnou bázi pro výrazné geopolitické třecí plochy s nezanedbatelným konfliktním potenciálem.
 • Kontaktní osoba: doc. Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. a doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.

Exkurze do Národopisného muzea (rozmanitost venkovských oblastí)

 • Kdy: 29. 3. 2023, od 13:00 do 15:00
  Kde: Národopisné muzeum
 • Popis: Exkurze do Národopisného muzea určená především pro předměty 5RE002, 5RE314 a 5RE335 a další případné zájemce.
 • Kontaktní osoba: RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

Československé hospodářství: představy a skutečnost

 • Kdy: 29. 3. 2023, od 14:00 do 16:00
 • Kde: NB 350
 • Popis: Workshop k vybraným fenoménům, událostem a osobnostem československých hospodářských dějin.
 • Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

Jsou inovace buzzword nebo jediná možná cesta?

 • Kdy: 29. 3. 2023, od 14:30 do 16:00
 • Kde: 23, Senovážné nám. 978, Nové Město, 110 00 Praha
 • Popis: Inovace jsou disciplína, kde je zásadním článkem přístup společnosti a jednotlivců, který ovlivňuje úspěšnost a radost z výsledku. Proč se zpravidla nedaří novinky a změny uvést v život nebo dlouhodobě udržet? Pojďme se podívat na to, jak nesejít z cesty a vytvořit udržitelnou změnu. Příklady ze světové i naší praxe. Role mindsetu společnosti a jednotlivců. Ověřená metodika. Jednoduché a praktické techniky.
 • Kontaktní osoba: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.

Economics of Fashion

 • Upřesnění názvu: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o módě, ale báli jste se zeptat
 • Kdy: 29. 3. 2023, od 17:00 do 18:30
 • Kde: RB 212
 • Popis: Přednáší Ing. Lucie Marková, módní návrhářka. Na akci není třeba se registrovat.
 • Kontaktní osoba: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.

Public Economy and Public Choice Intensive Course

 • Kdy: 29. 3. 2023, od 7:30 do 16:00 a 30. 3. 2023, od 9:15 do 17:45
 • Kde: SB 213
 • Popis: An intensive course on application of the economic theory to political processes and collective decision-making (part I). The course is intended for the students of the MA program Economics nad Public Policy.
 • Kontaktní osoba: Ing. Petr Špecián, Ph.D.

Kdo se o nás postará?

 • Upřesnění názvu: Panelová diskuze expertů na téma perspektivy sociální péče o seniory v ČR
 • Kdy: 30. 3. 2023, od 9:00 do 11:00
 • Kde: NB 350
 • Popis: Česká republika stárne. Vyšší věk však s sebou často nese i větší potřebu péče ze strany druhé osoby. Jak by se měly stát, kraje a obce připravovat na větší poptávku po sociálních službách? Jaká by měla být role soukromého sektoru? A je komercionalizace sociální péče pozitivním krokem? Nejen na tyto otázky odpoví:
  • prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc., profesor NF VŠE v Praze
  • Ing. Šimon Přecechtěl, absolvent NF VŠE v Praze, AHC
  • doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., proděkan pro vědu FVP Slezské univerzity v Opavě
  • Ing. Jiří Horecký, Ph.D., prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR
  • Ing. Petr Štětka, Senior Manager Moore Czech Republic
 • Registrace se nevyžaduje – do vyčerpání volných míst zasedací místnosti.
 • Kontaktní osoba: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.

Metody strategického plánování veřejné správy v praxi

 • Upřesnění názvu: Workshop společnosti Moore Czech Republic, s. r. o.
 • Kdy: 30. 3. 2023, od 9:00 do 11:00
 • Kde: SB 309
 • Popis: Inovativní nástroje strategického řízení a plánování, a to konkrétně megatrendy, forecast, foresight, tvorbu scénářů a systém včasného varování a jejich pilotní odzkoušení ve vybraných městech ČR.
 • Kontaktní osoba: Ing. Hana Černá Silovská, Ph.D.

 Exkurze do Nejvyššího kontrolního úřadu

 • Kdy: 30. 3. 2023, od 13:00 do 15:00
 • Kde: Sídlo NKÚ
 • Popis: Exkurze do Nejvyššího kontrolního úřadu určená především pro studenty předmětu 5RE002.
 • Kontaktní osoba: RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

Přítomnost v zrcadle Axiomu expanze do prostoru

 • Kdy: 30. 3. 2023, od 14:00 do 15:30
 • Kde: NB 350
 • Popis: Přednáška a následná diskuze s PhDr. Ing. Danielem Váňou, Ph.D. na aktuální témata mezinárodních vztahů.
 • Kontaktní osoba: Ing. Tereza Burianová

Investiční fórum – investovat může skutečně každý aneb jak být za 5 let korunovým milionářem

 • Kdy: 30. 3. 2023, od 16:30 do 18:00
 • Kde: NB D
 • Popis: Interaktivní diskuze o investování, o finanční gramotnosti a možnostech, jak efektivně zhodnocovat své úspory. Praktický pohled na investování z pohledu zdanění, z pohledu různých typů instrumentů – kryptoměny, otevřené podílové fondy, akcie, komodity, korporátní dluhopisy apod. Dotkneme se témat, jak poskládat investiční portfolio, čemu se raději vyhnout a čemu jít naproti. Dále si řekneme něco k hedgingu fondů a výhody či nevýhody a pokusíme se zodpovědět otázky: Vyplatí se investovat dnes do dluhopisů nebo do akcií? Co lze očekávat na finančních trzích ve střednědobém horizontu? Jak se liší investice s různými časovými horizonty apod. Setkání povede finanční kouč a poradce Ing. Bc. Jiří Rotschedl, Ph.D., absolvent Národohospodářské fakulty.
 • Kontaktní osoba: Ing. Bc. Jiří Rotschedl, Ph.D.

Schůzka s uchazeči o studium v zahraničí NF VŠE

 • Upřesnění názvu: Proč začít uvažovat o studiu v zahraničí a vyvrácení zažitých mýtů
 • Kdy: 30. 3. 2023, od 17:00 do 18:15
 • Kde: RB 101
 • Popis: Cílem přednášky je nejen vyvrátit zavedené mýty o studiu v zahraničí a uvést jeden a tisíc důvodů proč v zahraničí studovat, co udělat pro přijetí na studijní zahraniční pobyt, ale možnost vyslechnout si i zkušenosti studentů, kteří již zahraniční pobyt absolvovali. Určeno výlučně pro zájemce o studium v zahraničí z NF VŠE, (z českých programů). Na akci se není třeba registrovat.
 • Kontaktní osoba: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.

Study abroad – meeting ECON and EPP students

 • Upřesnění názvu: Why to start thinking about studying abroad and debunking myths
 • Kdy: 30. 3. 2023, od 18:15 do 19:15
 • Kde: RB 209
 • Popis: The aim of the lecture is not only to dispel the established myths about studying abroad and to give one thousand reasons why to study abroad, what to do to be accepted for a study abroad placement, but also to listen to the experiences of students who have already studied abroad.
 • There is no need to register for this event.
 • Pro koho je akce určena: pro anglické programy ECON a EPP
 • Kontaktní osoba: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.

Návštěva Senátu Parlamentu České republiky

 • Kdy: 30. 3. 2023
 • Kde: Senát Parlamentu České republiky
 • Popis: Přednáší prof. JUDr. Helena Válková, CSc., poslankyně Poslanecké sněmovny PČR.
 • Kontaktní osoba: doc. Ing. Luděk Kouba, Ph. D.

Seminář zaměřený na praktické otázky získávání právních informací, vyplývajících jak ze samotného právního řádu, tak i právní doktríny a judikatury

 • Kdy: 30. 3. 2023
 • Kontaktní osoba: doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.