Nový mimosemestrální kurz 5EN382 Chapters in Economics II.- Psychology, Economics and Experiments

Katedra ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze Vás srdečně zve na nový mimosemestrální kurz, který bude přednášet odborník na behaviorální a experimentální ekonomii Visiting Professor Theodore Koutmeridis z University of Glasgow

 

Kurz bude probíhat od 27/3/23 do 29/3/2023 v místnosti TBA.

Chcete-li se přihlásit na tento kurz, můžete tak učinit prostřednictvím INSISu v mimosemestrálních kurzech. Registrace možná od 13. 2. 2023.

Theodore Koutmeridis působí na Adam Smith Business School, University of Glasgow, kde koordinuje interdisciplinární výzkumný tým Behavior, Structure and Interventions. Ve svém výzkumu se zaměřuje na zkoumání nerovnosti, chudoby a kriminality, za což se mu dostalo řady ocenění jako např. the British Academy Rising Star Award a dále RSE Henry Duncan Medal, kterou obdržel dle Královské společnosti města Edinburgh za „vynikající výzkum v oblasti ekonomie a to konkrétně za expertní znalosti v oblasti mikroekonomie spolu s výborným instinktem pro jejich empirickou aplikaci a hluboké zapálení pro danou problematiku.“

 

Se svým výzkumem vystupuje veřejně na řadě akcí a sympozií, (“Crime and Prices”), ale i např. v rámci TEDx talk se svým příspěvkem  “Underground Economy”. Tyto výzkumy si můžete prohlédnout níže. Jeho práci se dostalo řady uznání ve vědecké oblasti a ve výuce, kdy momentálně získal grant ESRC-DFID ve výši £700,000  v oblasti vzdělávání se záměrem zlepšit především kvalitu vzdělání ve vybraných znevýhodněných indických školách. Theodore Koutmeridis je výzkumným pracovníkem v  Institute of Labor Economics IZA a dále v Advanced Research Centre ARC, (Global Sustainable Development).  Také působil jako visiting scholar na Columbia University.

https://www.youtube.com/watch?v=130ZuvspIC0

 

https://www.youtube.com/watch?v=wLvewC5f_dU

Mimosemestrální kurz Psychology, Economics and Experiments se soustředí na vztah ekonomie a psychologie, přičemž experimenty jsou primárním nástrojem, který umožňuje lépe porozumět chování jedinců a jejich volbě.

Psychology, Economics and Experiments je kurz, který analyzuje klíčové předpoklady o lidských jedincích, které jsou založeny na empirickém zkoumání v laboratoři či v terénu, což nám umožňuje lépe zkoumat komplexní společenské fenomény. Řada naléhavých problémů v současnosti jako jsou výzvy ve zdravotnictví, prohlubující se nerovnost, násilí či klimatická krize, vyžadují holistický přístup, který přesahuje konvenční disciplinární a metodologické hranice. Tento kurz se zaměřuje na konceptuální základy, (klíčové předpoklady, teorie, modely), řešení klíčových problémů a aplikace na konkrétní specifické situace jako mechanismus odměňování na trhu práce, nerovnost a chudoba či kriminalita. Důraz bude kladen na chování jedinců a fungování institucí v oblastech, které jsou nové, zajímavé a hospodářsko-politicky relevantní.

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni:

-pochopit, popsat a vysvětlit základní koncepty a model v interakci mezi psychologií a ekonomií s využitím experimentálních metod

-vyřešit klíčové společenské problémy na základě nabyté znalosti klíčových konceptů, modelů a vědecko-výzkumných metod

-využít klíčové koncepty k analýze rozhodování jedinců, institucionálnímu nastavení a k formulaci hospodářsko-politických doporučení v řadě situací a v různém kontextu.

 

Tento kurz bude vyučován v angličtině.
Výuka bude probíhat v následujících dnech:

Pondělí 27/3/23 9-12, 14-17, Konferenční sál Akademického klubu

Úterý 28/3/23 9-12, 14-17, RB 212

Středa 29/3/23 9-12, NB B, 14-17, RB 212

Závěrečná zkouška: TBA

Těšíme se na Vaši účast. Pro více informací klikněte zde

 

Kontaktní osoba: helena.chytilova@vse.cz