Analýza finančního zdraví obce Velké Popovice – Ing. Nikola Magdalena Taylor, Ph.D.

V únorovém vydání Velkopopovického zpravodaje se objevil i článek Ing. Nikoly Magdaleny Taylor, Ph.D., která působí na Katedře ekonomie NF VŠE jako odborná asistentka. Ta je mimo jiné i odbornicí na problematiku regionální ekonomiky, regionálního rozvoje a veřejné správy. Jejími hlavními tématy jsou formování a rozvoj lokálních a regionálních trhů, obecní problematika, regionální konkurenceschopnost, investiční atraktivnost,
strategický rozvoj územních celků a další související témata.

Článek (analýzu) paní dr. Taylor a reakce zastupitelů obce si můžete přečíst zde.