Formuláře pro doktorandy

Vzorové rozvrhy a strukturní tabulky

Přihlášky

Náležitosti a formální úprava distertační práce

Disertační práce se skládá z následujících částí:

  1. Úvod s vytýčením cílů práce a hodnocením zpracovaných pramenů a odborné literatury.
  2. Odborný text.
  3. Závěr s hodnocením, zda bylo dosaženo vytčených cílů, včetně původního přínosu autora (tj. stručný přehled původních výsledků disertace, v čem zlepšují současný stav), popř. závěry pro další rozvoj vědy nebo pro realizaci v praxi.
  4. Seznam zpracovaných nevydaných a vydaných pramenů, odborné literatury a studií.
  5. Obsah.

 

Doporučená formální úprava:

Žádosti

Hodnocení doktoranda

Individuální studijní plán

Potvrzení o studiu

  • Potvrzeni o studiu