Rozhovor s Aleksandrou Drašković

1) Ahoj, můžeš se nám představit a říci nám, proč jsi si vybral vedlejší specializaci 5PV – Praktikum ve veřejné správě? Kdy jsi stáž absolvovala?

Jmenuji se Aleksandra Drašković, jsem studentkou druhého ročníku magisterského studia v oboru Ekonomické analýzy na Národohospodářské fakultě. Jelikož jsem se ve třetím ročníku bakalářského studia zúčastnila výjezdu do zahraničí prostřednictvím Erasmus+ programu, stáž v Paříži byla pro mě ideální příležitostí, jak skloubit práci, školu a výjezd do zahraničí. Stáž v prestižní instituci jako je OECD pro mě tedy byla jasnou volbou. Stáže jsem se zúčastnila po dobu tří měsíců v období duben-červen v roce 2019.


2) Co Tě na nabídce stáží na Stálé misi ČR při OECD v Paříži nejvíce zaujalo?

Možnost být součástí tak velké instituce jako je OECD znamená pro mě jako studentku v Praze nesmírnou zkušenost. Dostala jsem příležitost dozvědět se, jak funguje stále zastoupení České republiky při OECD i samotná OECD. Stáž mi přinesla mnoho zkušeností a otevřela nové obzory.  Práce ve Stálé Misi ČR při OECD mi dopřála seznámit se a pracovat v mezinárodním prostředí a být součástí mezinárodního kolektivu. Velikou výhodou stáže je také každodenní užívání cizích jazyků, zejména pak angličtiny a francouzštiny a tříměsíční pobyt v jedné z největších evropských metropolí.


3) Jaká byla pracovní náplňTvé stáže? Korespondovalo to s tvým studijním oborem na NF?

Jelikož jsem byla z velké části mé stáže jedinou stážistkou na Misi ČR při OECD, dostala jsem se prakticky ke všem agendám Stálé Mise. Nevěnovala jsem se tak jednomu oboru OECD, ale zavítala jsem do všech agend. Zejména jsem se pravidelně zúčastňovala různých zasedání, např. Budget Committee, Economic and Development Review Committees, Economic Policy Committee, TUAC – Working Group on Education and Skills, Development Assistance Committee, Open Data Build Trust (EITI), Regulatory Policy Committee, NAEC seminářů, a mnoho dalších. Hlavní náplní mé práce bylo pak zpracovávání zápisů z jednání nebo zpracovávání grafů a dílčích analýz v Excelu. Jelikož jsem studentkou Ekonomické analýzy, znalosti ze studia jsem využila nejen při zapracování zadaného zadání, ale i při sledování debat delegátů, analýzy diskutované problematiky nebo v komunikaci s delegáty a ostatními zaměstnanci přímo v OECD.


4) Jak vypadal Tvůj pracovní den?

Většina mé stáže se přímo odehrávala v budově OECD. Vždy jsem obdržela nějaké zadání, nebo jsem byla poslána na konkrétní zasedání v OECD. Velikou výhodou avšak bylo, že jsem se jako stážistka České republiky mohla dostat téměř na každé zasedání, čehož jsem také hojně využívala. Pokud jsem se zrovna žádného zasedání neúčastnila, zpracovávala jsem konkrétní zadání přímo v kanceláři Stálé Mise.


5) Mohla bys nám popsat Tvoji nejsilnější zkušenost z průběhu stáže? Co se ti nejvíce líbilo?

Nejsilnější zkušeností celé stáže bylo pro mě bezpochyby Zasedání ministrů a fórum OECD, které se tradičně koná každoročně koncem května. Velmi silně na mě zapůsobila účast na intenzivních jednáních, např. rozpočtového výboru OECD či Rady OECD, v rámci které se vyjednávalo o důležitých politikách na úrovni členských zemí OECD. Také jsem měla možnost poslechnout si zajímavé přednášky a semináře skupiny NAEC, zejména pak seminář společnosti Disney, Laurence Boone a Debory Revoltelly, Nicka Clegga, Hal R. Variana, Catherine Rampell, apod.


6) Naučila jsi se na stáži něco nového? Pomohly ti znalosti získané studiem na NF?

Ano, určitě. Stáž mi pomohla se zlepšit mé jazykové dovednosti či komunikaci s různými lidmi z různých zemí. Mimo jiné jsem získala cenné zkušenosti v oblasti diplomacie a politiky. Také jsem mohla propojit teoretický základ získaný studiem na Národohospodářské fakultě s praxí na Stálé misi ČR při OECD. Nepochybuji, že ze zkušeností a znalostí získaných v průběhu tříměsíční stáže budu čerpat ještě řadu let, zejména pak informace a nově nabyté znalosti využiji při psaní své diplomové práce.


7) Jak bys ohodnotila osobní přínos absolvované stáže? Myslíš si, že ti tato zkušenost pomůže s uplatněním na trhu práce?

Stáž mi dala kromě jiného osobní i profesní rozhled. Seznámila jsem se s řadou významných a zajímavých lidí, naučila jsem se komunikovat s lidmi z různých zemí a prostředí. Dozvěděla jsem se také mnoho o různých světových ekonomikách, aktuálních problémech a situacích nejen v členských zemí OECD. Mohla jsem se zúčastnit zasedání ministrů, přednášek nejvýznamnějších osobností OECD, jako je například José Ángel Gurría – generální tajemník OECD. Naučila jsem se pracovat v týmu i samostatně. Jsem přesvědčena, že stáž na Stále Misi ČR při OECD mi otevře nové možnosti na trhu práce.


8) Jak hodnotíš administrativní zajištění stáže fakultou? Bylo obtížné vyřídit vše potřebné?

Administrativní zajištění stáže je velice dobře zajištěno. Již před odjezdem obdržíte veškeré potřebné formuláře a doklady, takže se v Paříži nebudete muset stresovat. Pokud budete mít jakékoli dotazy, určitě se nebojte obrátit na pana Ing. Milana Bednáře, který byl velice ochotný a nápomocný při vyplňování dokumentů i při následném psaní semestrální práce.


9) Co bys vzkázala studentům, kteří stále nejsou rozhodnutí, zatím pouze uvažují o absolvování stáže a stále si nejsou jistí, případně se bojí?

Určitě jeďte! Je to skvělá příležitost, která vám pomůže posunout své profesní i osobní hranice zase o něco dál. Je to skvělá zkušenost, zejména pro studenty magisterského studia. Dostanete se prakticky na jakékoli zasedání, které vás bude zajímat. Objevíte, jaké problematiky jsou ve světě aktuální a začnete se dívat na světovou ekonomiku o trochu jinak. Mimo práci zažijete mnoho zábavy, seznámíte se s řadou významných a zajímavých lidí, a navíc prožijete krásné tři měsíce v Paříži. Jedině na co bych upozornila, je ubytování v Paříži. Určitě doporučuji začít s hledáním co nejdříve, jelikož najít byt v Paříži není nic jednoduchého.

  • Autor: Petr Solar
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: