Rozhovor s Danielem Bártou

1) Ahoj, můžeš se nám představit (např. jméno, ročník studia, obor studia, případně koníčky, jiné práce apod.) a říci nám, proč jsi si vybral/a vedlejší specializaci 5PV – Praktikum ve veřejné správě? Kdy jsi stáž absolvoval/a (rok, semestr)?

Jmenuji se Daniel Bárta a právě jsem dokončil druhý semestr inženýrského studia oboru Hospodářská politika. Stáž jsem absolvoval od února do dubna 2022, jednalo se tedy o LS 2021/2022. Možnost zpestřit si studium odbornou stáží v zahraničí mě velmi lákala.

 


2) Co Tě na nabídce stáží na Stálé misi ČR při OECD v Paříži nejvíce zaujalo?

Zaujala mě možnost poznat takovou instituci jako je OECD zevnitř. Seznámit se s lidmi, kteří v OECD pracují a poznat chod takové organizace na dennodenní bázi. Asi každý student ekonomie někdy pracoval s databází OECD nebo četl jejich hospodářsko-politická doporučení. Prestiž, kterou organizace má, byla asi nejdůležitějším faktorem.


3) Co bylo náplní Tvé stáže? Korespondovalo to s tvým studijním oborem na NF?

Náplň stáže bych rozdělil na dvě části. Jednak jsem se účastnil jednání nejrůznějších komisí a výborů. Zejména těch, kam se nemohl dostavit jiný zástupce Stálé mise ČR, jelikož se účastnil jiného jednání. Práce pak spočívala v tom připravit z daného meetingu zápis. Druhou částí stáže bylo porozumět konkrétnímu tématu, kterým se OECD zabývá. V mém případě se jednalo zejména o problematiku mezinárodního zdanění a nastudování tzv. dvou-pilířového řešení připravovaného na půdě OECD. Dále pak bylo mým osobním cílem pochopit nástroje a metody využívané pro tvorbu hospodářských přehledů jednotlivých zemí a následnou formulaci hospodářsko-politických doporučení, což je pravděpodobně nejdůležitější „produkt“, který OECD členským zemím doručuje.


4) Jak vypadal Tvůj pracovní den?

Každé ráno jsem se dostavil do kanceláře Stálé mise ČR. Poté už hodně záleželo, zda jsem se ten den účastnil zasedání některého výboru. Pokud ano, nastudoval jsem si agendu meetingu a materiály související s daným tématem. Poté jsem sem se odebral na jednání a následně z něj připravil zápis. Ve dnech, kdy jsem se žádného jednání neúčastnil, jsem studoval materiály související s mým zaměřením stáže (mezinárodní zdanění, hospodářské přehledy). Po prostudování části materiálů si na mě udělal čas odborník ze Stálé mise zabývající se daným tématem, aby mi konkrétní věc vysvětlil mnohem více do hloubky. Tyto konzultace „mezi čtyřma očima“, byly asi to nejpřínosnější z celé stáže. Studovat materiály je jedna věc, ale nechat si danou problematiku vysvětlit od někoho, kdo se na samotné tvorbě pravidel podílí, je věc druhá. Navíc mít možnost nad daným tématem někdy i celé hodiny diskutovat, je něco, co Vás odborně nesmírně posune.


5) Jaká byla Tvoje nejsilnější zkušenost z průběhu stáže? Co se ti nejvíce líbilo?

Nejsilnějším zážitkem byla pravděpodobně má účast na zasedání Rady, což je nejvyšší orgán OECD. Rada je složena ze stálých představitelů členských zemí. Zasedání se totiž uskutečnilo 25.února, tedy den po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Pamatuji si, že tehdy byli všichni v šoku z toho, co se vlastně stalo. Již během tohoto zasedání začaly debaty nad konsekvencemi válečného konfliktu, zejména v oblasti migrace, energetické bezpečnosti či růstu cenové hladiny. Kdybych měl vyzdvihnout, co se mi líbilo nejvíce, vrátil bych se k osobním konzultacím. Lidé na Stálé misi si na mě vždy udělali čas a danou problematiku mi dopodrobna dokázali vysvětlit. Musím také dodat, že lidský faktor, byl jednou z nejdůležitějších věcí, proč jsem si stáž tak užil. Všichni pracovníci na misi byli naprosto skvělí. Po odborné, ale i lidské stránce. Dále jsem si pak nejvíce užil odborné semináře, které se konají na půdě OECD. Řečníky byli například Jean Tirole či Joseph Stiglitz, tedy nositelé Nobelovy ceny za ekonomii.


6) Naučil/a jsi se na stáži něco nového? Pomohly ti znalosti získané studiem na NF?

Bez ekonomické teorie a jiných znalostí získaných studiem by se nešlo v práci OECD pořádně vyznat a pochopit komplexnost oblastí, kterými se organizace zabývá. Z hlediska nových znalostí a poznatků stáž předčila má očekávání. Naučil jsem se pracovat s některými analytickými nástroji a také lépe pracovat s daty. Zároveň například mnohem lépe rozumím problémům pojících se s daňovou politikou státu, kterými jsou například daňová optimalizace či přesouvání zisků.


7) Jak bys ohodnotil/a osobní přínos absolvované stáže? Myslíš si, že ti tato zkušenost pomůže s uplatněním na trhu práce?

Přínos je pro mě osobně daleko větší, než jsem před odjezdem očekával. Stáž je přínosná nejen z hlediska nabytí nových znalostí, ale i kvůli možnosti seznámení se s mnoha erudovanými lidmi. Já osobně jsem zůstal s některými z nich v kontaktu právě ohledně navázání spolupráce a zapojení se do určitých projektů.


8) Jak hodnotíš administrativní zajištění stáže? Bylo obtížné vyřídit vše potřebné?

Nebylo. Když to zjednoduším, jednalo se o pár podpisů. Ať už na fakultě, nějakém úřadě v ČR či přímo v Paříži na Stálé misi. Jediné, na co bych upozornil, je začít s hledáním ubytování v Paříži s dostatečným předstihem. Čím dříve si ubytování začnete zajišťovat, tím lepší a levnější ubytování dokážete nalézt.


9) Co bys vzkázal/a studentům, kteří stále nejsou rozhodnutí, zatím pouze uvažují o absolvování stáže a stále si nejsou jistí/bojí se (cizího jazyka, povahy práce apod.)?

Rozhodně se není čeho bát. Všechno probíhalo od prvního do posledního dne naprosto hladce. Absolvovat stáž bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem učinil. Myslím, že každého studenta ekonomie stáž v instituci, jakou je OECD, velmi posune a žádný stážista nebude své účasti litovat.