Rozhovor s Klárou Strejčkovou

1) Ahoj, můžeš se nám představit a říci nám, proč jsi si vybral vedlejší specializaci 5PV – Praktikum ve veřejné správě? Kdy jsi stáž absolvovala?

Jmenuji se Klára Strejčková a jsem studentkou magisterského oboru Hospodářská politika. Stáž jsem absolvovala od února do dubna 2019. Pro vedlejší specializaci Praktikum ve veřejné správě jsem se rozhodla zejména kvůli skvělým referencím od studentů, co stáž v minulosti absolvovali a příležitosti načerpat zahraniční pracovní zkušenosti v prestižní mezinárodní organizaci a ještě k tomu vystudovat dvacet kreditů.

 


2) Co Tě na nabídce stáží na Stálé misi ČR při OECD v Paříži nejvíce zaujalo?

Jelikož jsem i na bakalářském studio studovala obor hospodářská a sociální politika, tak mě stáž lákala především proto, že jsem chtěla v praxi uplatnit teoretické znalosti, které jsem za pět let studia na NF načerpala.


3) Jaká byla pracovní náplň Tvé stáže? Korespondovalo to s tvým studijním oborem na NF?

Během mé stáže jsem na Stálém zastoupení byla jediná stážistka, takže jsem měla možnost seznámit se s agendami celého OECD a každý den jsem byla na jiném zasedání. Nebylo tedy neobvyklé se jeden den zabývat kvantitativním uvolňováním japonské centrální banky a druhý den problematikou genderové vyváženosti v Chile. Jako každý student NF jsem v minulosti pracovala se statistickou databází OECD, ale nyní jsem měla možnost zúčastnit se zasedání výboru, který má vydávání statistiky na starosti a na vlastní kůži tak zjistit, kolik práce se skrývá za vydání byť jediného statistického indikátoru. Zajímavé byly také zasedání o rozvojové spolupráci, o níž jsem před odjezdem do Paříže moc nevěděla.


4) Jak vypadal Tvůj pracovní den?

Žádný den nebyl stejný. Pracovní program jsem měla plánovaný po domluvě s vedoucím stáže a ostatními diplomaty na Stálé misi zhruba týden dopředu. Jako jediná stážistka na Misi jsem často vykrývala zasedání, kterých se ostatní čeští diplomati nemohli z časových důvodů zúčastnit. Do určité míry však byl můj program flexibilní a mohla jsem si také vybrat zasedání dle mých preferencí. Většinu času jsem trávila účastí na zasedáních zaměřených na makroekonomii a finance, ale často jsem se věnovala také agendě rozvojové spolupráce a rozpočtového výboru. Většina zasedání probíhala v hlavní budově OECD v centru Paříže, ale na některá bylo nutné cestovat do druhé budovy OECD, která se nachází na předměstí. Ve zbytku času jsem na Stále misi zpracovávala zápisy a načítala materiály na další jednání.


5) Mohla bys nám popsat Tvoji nejsilnější zkušenost z průběhu stáže? Co se ti nejvíce líbilo?

Nejvíce se mi líbily konference NAEC (New Approaches to Economic Challenges), na kterých prezentovali profesoři z nejlepších univerzit závěry svých akademických bádání. Typologicky byly tyto konference spíš určené pro analytiky pracující v OECD a byly více technické než klasická zasedání, což mě osobně bavilo a přišlo mi přínosnější. Velkým zážitkem bylo jít na workshop vedený Richardem Baldwinem z MIT na téma využívání IT technologií při měření CPI v Jižní Americe.


6) Naučila jsi se na stáži něco nového? Pomohly ti znalosti získané studiem na NF?

Znalosti z NF mi pomohly se velmi rychle zorientovat ve velké spoustě informací, které bylo v OECD nutné rychle zpracovat a naučit se ze dne na den. Stáž byla pro mě nejvíc přínosná v tom, že jsem měla možnost vyzkoušet si fungovat ve velké mezinárodní organizaci a zlepšit sociální a jazykové dovednosti.


7) Jak bys ohodnotil osobní přínos absolvované stáže? Myslíš si, že ti tato zkušenost pomůže s uplatněním na trhu práce?

Stáž byla rozhodně zajímavou zkušeností. Nejpřínosnější pro mě bylo propojit teoretické znalosti ze školy se zkušeností z praxe. Uplatnění na trhu práce zatím nemůžu zhodnotit. Doufám ale, že zkušenost v prestižní organizaci v Paříži bude zaměstnavateli ceněna nejen ve veřejném, ale i v soukromém sektoru.

 


8) Jak hodnotíš administrativní zajištění stáže fakultou? Bylo obtížné vyřídit vše potřebné?

Díky skvělé organizaci Ing. Bednáře veškeré administrativní úkony probíhaly bez problému.


9) Co bys vzkázala studentům, kteří stále nejsou rozhodnutí, zatím pouze uvažují o absolvování stáže a stále si nejsou jistí, případně se bojí?

Váhajícím studentům bych doporučila, aby se podrobně seznámili s jednotlivými agendami, kterými se OECD zabývá a zvážili, zda korespondují s jejich zájmy a budoucím kariérním zaměřením. Pokud ano, diplomaté na Stálé misi v Paříži jsou velmi ochotní, rádi se studentům věnují a se vším pomůžou.

  • Autor: Petr Solar
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: