Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Závěrečná zpráva o výsledcích projektu

Související stránky

oppa

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

srpen 2011

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze získala v roce 2009 podporu z Evropského sociálního fondu na realizaci projektu „Učme se od učící se organizace“ financovaného z Operačního programu Praha Adaptabilita.

Projekt byl zaměřen na zavedení a realizaci systému dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců primárně Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Zaměření projektu reagovalo především na potřebu zaměstnanců a managementu fakulty vytvořit, zavést a implementovat efektivní systém dalšího profesního vzdělávání opírající se o vypracovaný systém typových pozic a umožňující nejen hladký výkon činnosti fakulty jako celku, ale také výrazné zkvalitnění výuky touto fakultou zajišťované, a to formou systematického zvyšování úrovně tzv. klíčových dovedností a zejména soft skills u všech zaměstnanců fakulty. Od září 2010 byl tento projekt rozšířen i o profesní vzdělávání zaměstnanců ostatních fakult a rektorátu VŠE. Zavedení vytvořeného systému a jeho odzkoušení v průběhu realizace projektu umožnilo efektivním a systematickým způsobem průběžně doplňovat znalosti, rozvíjet klíčové dovednosti každého zaměstnance a verifikovat vhodnost uplatnění tohoto systému v podmínkách veřejného vysokého školství, a to prostřednictvím průběžných evaluací systému i celého projektu.

Samotná volba názvu projektu „Učme se od učící se organizace“ zdůrazňovala převzetí konceptu zavádění dalšího profesního vzdělávání užívaného nejčastěji soukromým a případně veřejným sektorem do oblasti veřejného vysokého školství.

V této souvislosti bylo v projektovém období organizováno několik tématicky různorodých vzdělávacích akcí. Uskutečnily se kurzy prezentačních dovedností v ČJ, AJ, NJ, kurzy komunikačních dovedností v ČJ a AJ, kurzy psaní impaktovaných článků v ČJ, AJ, NJ, kurz technik a strategií vyjednávání v ČJ a AJ, kurz time management, kurz zvládání stresu, kurz projektového managementu, kurz rétoriky a kurz efektivní sekretářka. Kurzy se konaly převážně ve specializovaných vzdělávacích prostorách firmy Institut Environmentálních služeb (IES a.s., http://www.institutes.cz/), která také kurzy organizovala.

Touto formou se podařilo proškolit a systém otestovat na 80 zaměstnancích Vysoké školy ekonomické. Díky vytvořenému a aplikovanému systému hodnocení dalšího profesního vzdělávání bylo možné v průběhu realizace projektu detailně vyhodnocovat dopady a výsledky jednotlivých vzdělávacích kurzů a ve vazbě na zjištěné výsledky případně upravit parametry kurzů, aby nejlépe odpovídaly potřebám zaměstnanců, kterým byla podpora z tohoto projektu přímo určena. Ohlasy účastníků realizovaných kurzů, mezi něž patřili jak zástupci administrativních, tak i akademických pracovníků byly velice pozitivní a podnětné. Účastníci kurzů v dotazníkovém šetření velmi kladně hodnotili nejen jejich zaměření a možnost využít získaných poznatků při výkonu vlastních pracovních povinností, ale i velmi kvalitní lektorský tým, který se na realizaci kurzů podílel. Jednotliví lektoři svým vstřícným a individuálním přístupem výrazně přispěli k prohloubení získaných dovedností. Účastníci uvítali i flexibilitu organizátora kurzů (firma IES a.s.), který velmi úspěšně průběžně zakomponovával účastníky navrhované změny. Bezpochyby zkvalitnily obsah i záměr projektu. Spokojenost se promítla i do pravidelné vyšší účasti zástupců cílové skupiny a zopakování tématických částí vybraných kurzů.

Evaluační systém i kvalita vzdělávacích akcí se pozitivně odrazily do vytvoření efektivního systému dalšího profesního vzdělávání, který bude dále rozvíjen na fakultní úrovni. Avšak i ostatní fakulty a organizační složky VŠE (např. Rektorát) mají možnost systém převzít nebo se jím inspirovat, pokud tak již neučinily.