-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vzorové rozvrhy a strukturní tabulky

Související stránky

Vzorové rozvrhy a strukturní tabulky pro studenty plánu E

Bakalářské studium

dle roku počátku a jednotlivých oborů:

Rok 2017 a dále

Ekonomie (EK): strukturní tabulka, vzorový rozvrh

Národní  hospodářství (NH): strukturní tabulka, vzorový rozvrh

Veřejná správa a regionální rozvoj (RE): strukturní tabulka, vzorový rozvrh

Rok 2015, 2016

Ekonomie (EK): strukturní tabulka, vzorový rozvrh

Národní  hospodářství (NH): strukturní tabulka, vzorový rozvrh

Veřejná správa a regionální rozvoj (RE): strukturní tabulka, vzorový rozvrh

Rok 2014

Ekonomie (EK): strukturní tabulka, vzorový rozvrh
Národní hospodářství (NH):  strukturní tabulka, vzorový rozvrh
Veřejná správa a regionální rozvoj (RE): strukturní tabulka, vzorový rozvrh

Rok 2013

Ekonomie (EK): strukturní tabulka
Národní hospodářství (NH):  strukturní tabulka
Veřejná správa a regionální rozvoj (RE): strukturní tabulka

Rok 2012

Ekonomie (EK): vzorový rozvrhstrukturní tabulka
Národní hospodářství (NH): vzorový rozvrhstrukturní tabulka
Veřejná správa a regionální rozvoj (RE): vzorový rozvrhstrukturní tabulka

Rok 2011

Ekonomie (EK): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Národní hospodářství (NH): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Veřejná správa a regionální rozvoj (RE): vzorový rozvrh, strukturní tabulka

Rok 2009 a 2010

Ekonomie (EK): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Národní hospodářství (NH): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Veřejná správa a regionální rozvoj (RE): vzorový rozvrh, strukturní tabulka

Rok 2008

Ekonomie (EK): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Národní hospodářství (NH): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Veřejná správa a regionální rozvoj (RE): vzorový rozvrh, strukturní tabulka

Rok 2007

Ekonomie (EK): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Národní hospodářství (NH): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Veřejná správa a regionální rozvoj (RE): vzorový rozvrh, strukturní tabulka

Rok 2006

Ekonomie (EK): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Národní hospodářství (NH): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Veřejná správa a regionální rozvoj (RE): vzorový rozvrh, strukturní tabulka

Rok 2005

Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management (AE): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Ekonomie (EK): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Národní hospodářství (NH): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Veřejná správa a regionální rozvoj (RE): vzorový rozvrh, strukturní tabulka

Navazující magisterské studium

dle roku počátku a jednotlivých oborů:

Rok 2016 a dále

Regionalistika a veřejná správa (RVS): strukturní tabulka, vzorový rozvrh

Hospodářská politika (HP): Strukturní tabulka

Hospodářské a politické dějiny (HD): Strukturní tabulka

Ekonomická analýza (EA): Strukturní tabulka

Rok 2015

Ekonomická analýza (EA): strukturní tabulka

Veřejná správa (VS): strukturní tabulka

Hospodářská politika (HP): strukturní tabulka

Regionální studia (RS): strukturní tabulka

Hospodářské a politické dějiny (HD):  strukturní tabulka

Regionalistika a veřejná správa (RVS): strukturní tabulka

Rok 2014

Hospodářská politika (HP): strukturní tabulka

Veřejná správa (VS): strukturní tabulka

Regionální studia (RS): strukturní tabulka

Hospodářské a politické dějiny (HD):  strukturní tabulka

Rok 2013

Ekonomická analýza (EA): strukturní tabulka
Ekonomika a správa životního prostředí (ZP): strukturní tabulka
Hospodářská politika (HP): strukturní tabulka
Hospodářské a politické dějiny (HD): strukturní tabulka
Regionální studia (RS):  strukturní tabulka
Veřejná správa (VS): strukturní tabulka

Rok 2011 a 2012

Ekonomická analýza (EA): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Ekonomika a správa životního prostředí (ZP): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Hospodářská politika (HP): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Hospodářské a politické dějiny (HD): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Regionální studia (RS): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Veřejná správa (VS): vzorový rozvrhstrukturní tabulka

Rok 2010

Ekonomická analýza (EA): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Ekonomika a správa životního prostředí (ZP): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Hospodářská politika (HP): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Hospodářské a politické dějiny (HD): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Regionální studia (RS): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Veřejná správa (VS): vzorový rozvrh, strukturní tabulka

Rok 2007, 2008, 2009

Ekonomická analýza (EA): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Ekonomika a správa životního prostředí (ZP): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Hospodářská politika (HP): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Hospodářské a politické dějiny (HD): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Regionální studia (RS): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Veřejná správa (VS): vzorový rozvrh, strukturní tabulka

Rok 2006

Ekonomická analýza (EA): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Ekonomika a správa životního prostředí (ZP): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Hospodářská politika (HP): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Regionální studia (RS): vzorový rozvrh, strukturní tabulka
Veřejná správa (VS): vzorový rozvrh, strukturní tabulka

Vzorové rozvrhy a strukturní tabulky pro studenty starších plánů C a D

Když jste byli přijati, dostali jste do ruky brožuru Studijní programy (dnes Bílá kniha). Ta vám předepisovala, jakou strukturu předmětů a kreditů máte za povinnost vystudovat - které předměty jsou povinné, kolik kreditů musíte získat v té které volitelné skupině apod.

Jenomže Bílá kniha ze začátku studia vám nesmí stačit, a to ze dvou důvodů:

  1. V této brožuře mohla být chyba. (Může se například stát, že v některé skupině předmětů je uveden špatný kreditový součet.)
  2. Ve vašem oboru nastaly změny, které se musejí dotknout nejen nově nastupujících studentů, nýbrž i vás.

Tyto opravy a změny jsou vždy někde výslovně uveřejněny, abyste se o nich vůbec dozvěděli - zejména na internetových stránkách fakulty nebo na nástěnce u studijního oddělení. Avšak kdo by chtěl pořád sám zapracovávat nové změny do původní struktury? Co kdybyste udělali chybu? Existuje tedy něco jako "poslední, aktualizované znění" povinné struktury, kde byste rovnou viděli, co pro vás platí teď?

Ano, existuje! Tímto "posledním zněním" je příslušná verze strukturní tabulky. Strukturní tabulka vám ukazuje, které předměty a jaké součty kreditů nakonec musíte mít. Podle strukturní tabulky také vaše studijní referentky kontrolují, zda jste splnili podmínky pro dokončení studia.

Dole na této stránce si můžete pro svůj obor stáhnout excelovský soubor, kde jsou všechny strukturní tabulky uloženy.

Jak ale zjistíte, která verze strukturní tabulky je ta vaše? Podíváte se do listu "Výběr tabulky" a podle instrukcí budete vybírat odpovědi na postupně kladené otázky, až skončíte právě u té jedné, správné verze strukturní tabulky. Tu si pak můžete vytisknout z příslušného listu.

Ale teď pozor! Tím všechny změny nekončí! Ve vybrané strukturní tabulce budete ještě muset učinit další změny.

Od roku 2005 Fakulta národohospodářská postupně přechází na Evropský systém převodu a akumulace kreditů, známý pod zkratkou ECTS. V souvislosti s tím dostává spousta předmětů nový háv, zatímco staré zanikají. Jelikož nelze vždy vyučovat každý předmět v několika variantách, tyto změny se nutně dotknou i vás. Stávající předměty budou totiž během roku 2006/2007 nahrazeny novými (s jinými identy) - některé ihned, některé postupně. (Ostatní povinnosti i pravidla ale zůstávají nezměněné, takže do ECTS jako studenti převáděni nebudete.)

Co konkrétně to pro vás znamená: když jste si vybrali svoji verzi strukturní tabulky, víte už přesně, které stávající předměty vám stačí na dostudování. Ale některé z nich se již v zimním semestru neotevřou. A některé se neotevřou od letního semestru, nebo od příštího školního roku. Jak se s tím vypořádat?

V listu "Převod na ECTS" se u každého povinného předmětu dočtete, kterým novým předmětem se ve vašem oboru nahrazuje. Když tedy nestihnete vystudovat stávající podobu, budete si muset zapsat onu novou a ve svojí strukturní tabulce si příslušný ident opravíte tím novým.

Pozor! I když budete studovat "nový" předmět s identem podle ECTS, získáváte za něj pořád normální, a nikoli "evropské" kredity. To znamená: kolik má předmět hodin výuky týdně, tolik má také kreditů.

Je v přechodu na ECTS nějaký zádrhel? Bohužel ano. Kdyby veškerá změna spočívala jen v jiných identech, nebylo by téměř co řešit. Ale nové předměty mohou mít také jiný počet hodin, a tedy kreditů. Co s tím?

Pokud budete muset některé povinné předměty vystudovat po novu a zároveň to pro vás bude znamenat, že za ně musíte získat více kreditů, než odpovídá vaší strukturní tabulce, pak platí, že: o kolik kreditů jste celkem museli mít více v povinných skupinách, o tolik kreditů smíte mít méně ve volitelných skupinách (podle svého výběru).

Pozor! Tyto počty musíte ve strukturní tabulce někde na okraji přehledně uvést, až ji budete odevzdávat studijní referentce. Tak aby ona mohla snadno zkontrolovat, že skutečně máte tolik kreditů a v těch skupinách, kolik je třeba.

Možná že už ale máte ve volitelných skupinách dost kreditů vystudováno. Co potom? Pak se snažte stihnout všechno vystudovat ještě ve stávající podobě, jinak budete zkrátka muset vystudovat kreditů více, než se předpokládalo.

Poradní soubory pro jednotlivé obory (5. 6. 2006):