Kurzy s hostujícími profesory

Vážení studenti, rádi bychom Vám nabídli možnost zapsání si následujících atraktivních  předmětů v letním semestru akademického roku 2023/2024, které jistě obohatí Vaše ekonomické znalosti, rozvinou jazykové dovednosti a rozšíří Vám obzory v oblastech nad rámec Vašeho studijního plánu.

Oba tyto kurzy spadají do skupiny předmětů oV. (Kurz 5EN383 je uznatelný jako 5EN381/382).


Mimosemestrální kurz 5EN383 – Chapters in Economics III.: Financial Statements Analysis: Practical Guide for Economists

Vyučující: Dr. Nikolaos Belesis (University of Piraeus)

Kdy? 8. – 10. 4. 2024 (vždy 9:00-12:00 a 14:00-17:00)

Kde? 8.4. a 9.4. RB 209, 10.4. NB C

Závěrečná zkouška: 11.4. 10:00-12:00, NB350

Jazyk výuky: angličtina

 

Popis kurzu a přednášejícího:

„Nikolaos D. Belesis působí jako asistent na katedře podnikového hospodářství na Univerzitě v Pireu. Získal bakalářský titul v oboru podnikové hospodářství (Univerzita v Pireu), magisterský titul v oboru Bankovnictví a finanční management (Univerzita v Pireu), absolvoval postgraduální vzdělávací program v oboru Audit (Institut certifikovaných veřejných účetníků) a doktorát z účetnictví (Univerzita v Pireu). Dr. Belesis je certifikovaný účetní a má 15 let pracovních zkušeností jako auditor. Během své kariéry auditora se podílel na auditech velkých námořních společností v Řecku. Také drží profesionální průkaz třídy A od Ekonomické komory Řecka. Výzkumné, profesní a výukové zájmy Dr. Belesise jsou v oblastech Účetnictví, Audit, Účetnictví v námořním průmyslu a Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Publikoval několik článků v mezinárodních recenzovaných časopisech a účastnil se řady mezinárodních konferencí.“

„Tento praktický kurz je úvodem do světa finančních výkazů a jejich charakteristik a zdůrazňuje jejich klíčovou roli ve formování finančních rozhodnutí. Studenti se dozví, co je podstatou finančních výkazů, které jsou nezbytným nástrojem ve finančním rozhodovacím procesu.

Kurz představuje různé techniky pro provádění podrobné analýzy finančních výkazů. Studenti se naučí pracovat s finančními poměrovými ukazateli, bude jim představena horizontální a vertikální analýza finančních výkazů. Účelem je, aby studenti nabyli takové vědomosti, které jim umožní vidět nejen čísla, ale vidět za výkazy i něco více a umět používat ekonomickou intuici. Navíc se studenti seznámí s klíčovými charakteristikami auditorské zprávy, nezbytného aspektu finanční analýzy.

Výukový přístup tohoto kurzu je založen na reálných aplikacích, což zajišťuje, že každý koncept, který se studenti naučí, je podložen praktickými, autentickými příklady. Tento kurz není jen o výuce; je založen na interakci, kde je aktivní účast studentů klíčová.

Na konci kurzu budou studenti disponovat dovednostmi pro hodnocení finančního zdraví společnosti. Studenti budou schopni analyzovat finanční výkazy společnosti, odhalovat její silné a slabé stránky a potenciální budoucí trajektorii. Tento kurz není jen o učení; jde o to poskytnout studentům takové dovednosti, aby byli schopni kriticky hodnotit a interpretovat finanční postavení jakékoli firmy. Přihlaste se na tento zajímavý kurz a změňte svůj pohled na finanční výkazy a způsob jejich analýzy!“

Registrovat si jej můžete od 12. 2. 2024 v sekci mimosemestrální kurzy.


Mimosemestrální kurz 5EN382 – Chapters in Economics II.: Psychology, Economics and Experiments.

Vyučující: Dr. Theodore Koutmeridis (University of Glasgow)

Kdy? 9. – 11. 4. 2024 (vždy 9:00-12:00 a 14:00-17:00)

Závěrečná zkouška: 18.4. 14:30-16:00, SB412

Kde? RB 210

Jazyk výuky: angličtina

Popis kurzu a přednášejícího:

„Theodore Koutmeridis působí na Adam Smith Business School, University of Glasgow, kde koordinuje interdisciplinární výzkumný tým Behavior, Structure and Interventions. Ve svém výzkumu se zaměřuje na zkoumání nerovnosti, chudoby a kriminality, za což se mu dostalo řady ocenění jako např. the British Academy Rising Star Award a dále RSE Henry Duncan Medal, kterou obdržel dle Královské společnosti města Edinburgh za „vynikající výzkum v oblasti ekonomie a to konkrétně za expertní znalosti v oblasti mikroekonomie spolu s výborným instinktem pro jejich empirickou aplikaci a hluboké zapálení pro danou problematiku.“ Se svým výzkumem vystupuje veřejně na řadě akcí a sympozií, (“Crime and Prices”), ale i např. v rámci TEDx talk se svým příspěvkem “Underground Economy”. Jeho práci se dostalo řady uznání ve vědecké oblasti a ve výuce, kdy momentálně získal grant ESRC-DFID ve výši £700,000 v oblasti vzdělávání se záměrem zlepšit především kvalitu vzdělání ve vybraných znevýhodněných indických školách. Theodore Koutmeridis je výzkumným pracovníkem v Institute of Labor Economics IZA a dále v Advanced Research Centre ARC, (Global Sustainable Development). Také působil jako visiting scholar na Columbia University.

Mimosemestrální kurz Psychology, Economics and Experiments se soustředí na vztah ekonomie a psychologie, přičemž experimenty jsou primárním nástrojem, který umožňuje lépe porozumět chování jedinců a jejich volbě.

Psychology, Economics and Experiments je kurz, který analyzuje klíčové předpoklady o lidských jedincích, které jsou založeny na empirickém zkoumání v laboratoři či v terénu, což nám umožňuje lépe zkoumat komplexní společenské fenomény. Řada naléhavých problémů v současnosti jako jsou výzvy ve zdravotnictví, prohlubující se nerovnost, násilí či klimatická krize, vyžadují holistický přístup, který přesahuje konvenční disciplinární a metodologické hranice. Tento kurz se zaměřuje na konceptuální základy, (klíčové předpoklady, teorie, modely), řešení klíčových problémů a aplikace na konkrétní specifické situace jako mechanismus odměňování na trhu práce, nerovnost a chudoba či kriminalita. Důraz bude kladen na chování jedinců a fungování institucí v oblastech, které jsou nové, zajímavé a hospodářsko-politicky relevantní.“

Registrovat si jej můžete od 12.2. 2024 v sekci mimosemestrální kurzy

Kontaktní osoba: doc. Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.