Erasmus+

Milí studenti,

vzhledem k Vašemu vzrůstajícímu zájmu o studijní pobyty v zahraničí Vám na této stránce nabízíme stručné základní informace.

Obecně se jedná o studijní pobyty v rámci meziuniverzitních dohod. VŠE má již více než 245 podepsaných dohod o meziuniverzitní spolupráci s univerzitami na všech kontinentech světa.

Před pár lety došlo, na základě návrhu NF, ke změně bodového systému hodnocení. Za prospěch jsou udělovány hodnoty bodů podle percentilu v prospěchovém umístění na fakultě. To znamená, že tento segment hodnocení je plně srovnatelný mezi fakultami VŠE a nedochází již ke zvýhodňování studentů fakult, kde je prospěchový průměr lepší než na NF. Tato změna tak zásadně  zlepšuje  umístění studentů  NF v konkurzech na výjezdy do zahraničí. Z hlediska úspěšnosti přijetí i počtu vyjíždějících na zahraniční pobyty se studenti NF umísťují na 2. – 3. místě mezi fakultami (o desetinky procent), ale menší počet vyjíždějících studentů NF ve srovnání např. s FMV VŠE je především důsledkem malého počtu přihlášených, studenti NF si příliš nevěří, že mohou být úspěšní.

Existuje několik kategorií studijních pobytů, které se na VŠE běžně nabízejí:

  • Semestrální výměnné pobyty https://ozs.vse.cz/zamestnanci-2/erasmus-vyukovy-pobyt/
  • V rámci programu Erasmus+ – většina pobytů v rámci Evropské unie/ Evropského hospodářského prostoru a v kandidátských a spolupracujících zemích, jsou-li do programu Erasmus+ zapojeny