Ostatní možnosti studia v zahraničí

Studijní pobyty zprostředkované VŠE

  • Stipendijní pobyt v rámci kvóty přidělené VŠE
    1. mezivládní stipendia http://ozs.vse.cz/pro-studenty/mezivladni-smlouvy/
    2. Program CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) – několik studijních míst na vybraných evropských vysokých školách (např. University of Maribor, Corvinus University Budapest, WU Wien); na stejné vysoké škole je obvykle realizován i program Erasmus+. OZS zveřejňuje aktuální nabídky na svých webových stránkách. Více informací zde.

Studijní pobyty bez zprostředkování VŠE

Studenti mohou vycestovat do zahraničí na studijní programy organizované různými níže uvedenými univerzitami a institucemi. Může jít o pobyty podporované stipendii nebo mohou studovat i jako samoplátci.

V každém případě je vhodné před zajišťováním pobytu navštívit proděkana pro pedagogiku NF a dohodnout s ním tzv. Learning Agreement. Studenti mohou po dohodě s ním při studiu v zahraničí volit takové předměty, které jim mohou být následně uznány po návratu na VŠE. Ve většině případů tak není nutno studium na NF VŠE ani přerušovat. Níže jsou uvedeny některé možnosti, nejčastěji studenty využívané:

Zájemci o jednotlivé studijní pobyty procházejí výběrovým řízením. Podrobnější informace naleznete na adrese:

http://ozs.vse.cz

Aktuální seznam partnerských univerzit naleznete na internetové adrese:

http://ozs.vse.cz/zakladni-informace/partnerske-university/

Akademická informační agentura (AIA)

Studijní pobyty v rámci mezivládních kulturních dohod ČR. V současné době má ČR přibližně 35 aktivních kulturních dohod, v jejichž rámci se nabízí reciproční stipendia pro VŠ studenty a pedagogy. Pobyty jsou zprostředkovávané Akademickou informační agenturou MŠMT ČR, a jsou nabízené pouze českým občanům. Ostatní podmínky, počty, případné oborové omezení se liší podle jednotlivých zemí. Detailní přehled existujících dohod najdete na internetové adrese http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/

Tyto pobyty lze rozdělit do dvou kategorií:

    • Pobyty obsazované rozpisem kvót na jednotlivé VŠ. Rozpis provádí každoročně MŠMT, počet přidělených míst na jednotlivých školách se každý rok liší. Doporučujeme proto, aby si studenti důkladně prostudovali informace AIA. Místa nabízená VŠE se naplňují na základě výběrového řízení, které organizuje OZS. Studenti, kteří splňují podmínky stanovené AIA, se mohou hlásit do výběrového řízení prostřednictvím OZS.
    • Pobyty obsazované konkurzem. Zde není přidělen konkrétní počet míst na jednotlivé VŠ. Místa se obsazují konkurzem, který organizuje AIA nebo příslušné velvyslanectví. Termíny jsou různé (viz informace AIA). Student se hlásí ke konkurzu jako fyzická osoba přímo na AIA. Musí však předložit přihlášku potvrzenou fakultou. Potvrzení zprostředkovává OZS.