Workshopy

Vážení kolegové a kolegyně,

dovoluji si Vás tímto pozvat na další doktorandský workshop, který se
bude konat v úterý 25.6.2019 od 16:00 v místnosti 313 NB. Na workshopu
vystoupí následující kolegové a kolegyně:

autor/název příspěvku:

Vladimír Barák: Dlouhodobé ošetřovné a příspěvek na péči
Tereza Lukášová: Komparace Zdravotních pojišťoven v České republice se
zaměřením na fond prevence
Vilém Čáp: CENY NEMOVITOSTÍ V PRAZE: OBECNÉ TRENDY A VZDÁLENOST OD CENTRA

Těším se na setkání s Vámi
doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

__________

Vážení kolegové a kolegyně,

dovoluji si Vás tímto pozvat na další doktorandský workshop, který se bude konat v úterý 30.4.2019 od 16:00 ve velké zasedačce NF VŠE. Na workshopu vystoupí následující kolegové a kolegyně:

autor/ název příspěvku

  • Petr Němec Maturity mismatching: legitimate or not
  • Petr Freilich Zvyšuje minimální mzda nezaměstnanost v České republice?
  • Tomáš Frommel Mohou být strnulosti nominálních mezd problémem v situaci deflace způsobené hospodářským růstem?
  • Jan Kozák Konec dějin a komparace kultur
  • Martin Zeman What are the reasons of the growing public indebtedness in the countries of European Union? Off-budgetary factors of current situation

Těším se na setkání s Vámi

doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

__________

Vážení kolegové a kolegyně,

dovoluji si Vás tímto pozvat na další doktorandský workshop, který se
bude konat v úterý 20.11.2018 od 16:00 ve velké zasedačce NF VŠE. Na workshopu
vystoupí následující kolegové a kolegyně:

autor/název příspěvku:

Marek Feurich: The readiness of Czech Republic regions for the 4th
Industrial Revolution
Ondřej Bednář: Euro adoption obliged countries viewed by Melitz OCA model.
Tomáš Kremr: Státní řízení ekonomiky v Rakousku v polovině 20. století
Tomáš Ehler: Národohospodářské hodnocení německé energetické politiky
tzv. Energiewende a zkušenosti pro přípravu energetické politiky čr

Těším se na setkání s Vámi
doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.

___________

Vážení kolegové a kolegyně,

dovoluji si Vás tímto pozvat na další doktorandský workshop, který se bude konat v úterý 5.6.2018 od 16:00 ve velké zasedačce NF VŠE (NB 350). Na workshopu vystoupí následující kolegové a kolegyně:

autor/název příspěvku:
Vilém Čáp: Vliv politické reprezentace na personální otázky samosprávných celku
Tereza Lukášová: Externality způsobované státem
Stanislava Bajzíková: A New Measure of Stereotypes in the Workplace
Jakub Čihák: Vliv mobilní telefonie na ekonomický růst

Těším se na Vaši účast a diskuzi
Jan Čadil

***

Vážení kolegové a kolegyně,

dovoluji si Vás tímto pozvat na další doktorandský workshop, který se
bude konat 12.1.2016 od 16:00 ve velké zasedačce NF VŠE. Na workshopu
vystoupí
následující kolegové a kolegyně:

autor/název příspěvku:
Tomáš Frömmel: Negative inflation target policy: Proposal of non-distortionary monetary policy rule
Vojtěch Kotrba: Racial discrimination in the Czech fantasy league
Vilém čáp: Analýza a zhodnocení dopadů do hospodaření při případném osamostatnění městských částí hlavního města Prahy do podoby samostatných obcí
Aneta Urbanovská: Význam Ruska pro přidanou hodnotu českého exportu

Těším se na Vaši účast a diskuzi
Jan Čadil

 

Evropský sociální fond – Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Tento předmět vznikl za podpory projektu „Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce“ (CZ.2.17/3.1.00/32102).