Proběhl Online Den otevřených dveří Národohospodářské fakulty VŠE

20. ledna proběhl na naši fakultě Den otevřených dveří, který jsme našim uchazečům zprostředkovali prostřednictvím YouTube streamu.

Záznam z této akce můžete zpětně zhlédnout zde, nebo na našem YouTube kanále.

https://www.youtube.com/watch?v=UcQo_yYiA-g&t=8s&ab_channel=N%C3%A1rodohospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A1fakulta

Na dni otevřených dveří se dozvíte vše o:

  • Studiu, studijních oborech i dalších možnostech studentů NF VŠE (informace o SCIO testech naleznete zde)
  • Podmínkách přijetí
  • O tom, jaké je to vycestovat během studia do zahraničí
  • Jak skloubit život na vysoké škole s prací a volným časem
  • A mnoho dalšího