Informace k volbám do AS VŠE pro funkční období 2021-2024

Řádné volby do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období 2021-2024 probíhající dne 5. 5. 2021 v době od 9:00 do 15:00 a konané z důvodu mimořádných vládních opatření probíhají v označené místnosti se zvláštním vchodem vpravo od vchodu do Rajské budovy VŠE z Italské ulice.

Studenti i akademičtí pracovníci NF VŠE mohou při dodržování nařízených hygienických opatření vstoupit do volební místnosti a provést volební akt, aniž by se museli prokázat negativním výsledkem antigenního testu.

 

  1. Dle aktuálních opatření se na konání voleb do AS NF VŠE vztahuje výjimka ze zákazu volného pohybu osob (tuto výjimku obsahuje bod II. odst. 9 usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 216).
  2. Ten, kdo výjimky využívá, má povinnost prokázat jejich důvodnost, a to písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky (tuto povinnost obsahuje bod IV. odst. 2 usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 216). Písemný doklad – viz usnesení o vyhlášení voleb níže ke stažení, čestné prohlášení – viz vzor níže ke stažení.
  1. Při výkonu volebního práva je třeba dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů, aktů orgánů veřejné moci (rozhodnutí, opatření apod.), jakož i opatření Vysoké školy ekonomické v Praze.
  2. Tyto informace vycházejí ze současného stavu a mohou být aktualizovány.

 

V Praze 29. 3. 2021

 

 

JUDr. Jan Vondráček, v.r.

místopředseda AS NF VŠE

 

Elektronická úřední deska zde