Den otevřených dveří Národohospodářské fakulty VŠE 2023

20. ledna
2023

Vážení studenti a absolventi středních škol,

Zveme vás na Den otevřených dveří Národohospodářské fakulty VŠE, který se uskuteční v pátek 20. 01. 2023 ve 14 hodin, online formou, prostřednictvím YouTube streamu na kanále Národohospodářské fakulty.

Národohospodářská fakulta VŠE v Praze nabízí zájemcům o studium možnost získat univerzitní ekonomické vzdělání založené na výuce tradičních národohospodářských disciplín. V bakalářském stupni studia si mohou studenti vybírat z oborů sahajících od ekonomické teorie přes hospodářskou politiku až po veřejnou správu a regionální rozvoj, s uplatněním nejen v institucích státní správy, ale i v podnikání. O zájmu o studium i prestižním postavení NF VŠE v nabídce ekonomického vzdělání svědčí mimo jiné i skutečnost, že fakulta se po několik let pravidelně umísťuje na 1.– 2. místě v rankingu Hospodářských novin nejlepších ekonomických fakult v ČR. Obory na fakultě jdou s dobou a připraví studenty pro úspěšný výkon profese ekonoma nejen v prestižních domácích a zahraničních institucích, ale i ve významných firmách. O tom svědčí i fakt, že 70 % absolventů NF VŠE působí v oblasti businessu.

Na dni otevřených dveří se dozvíte vše o:

  • Studiu, studijních oborech i dalších možnostech studentů NF VŠE (informace o SCIO testech naleznete zde)
  • Podmínkách přijetí
  • O tom, jaké je to vycestovat během studia do zahraničí
  • Jak skloubit život na vysoké škole s prací a volným časem
  • A mnoho dalšího