Mimosemestrální kurz: Válka jako filosoficko-technicko-ekonomický fenomén /LS 2022-23/

Co je to válka? Válka je „selháním lidského rozumu“, ale současně jedním z nejvýznačnějších hybatelů pokroku. Jak to, že žijeme v míru, ale současně jsme v každodenní válce? Jaké jsou souvislosti mezi historií válčení, technikou a ekonomikou? A – můžeme bez pochopení války porozumět povaze současného i minulého světa? A co ruská agrese proti Ukrajině?

Smyslem kurzu není zodpovědět tyto a jiné otázky, ale vytvořit předpoklady k jejich možnému zodpovězení.

Poslední třetinu kurzu tvoří multimediální strategická hra „O válce a byznysu“, které pojednává o analogiích mezi válečnictvím a byznysem, je vhodná zejména pro studenty managementu a marketingu, neboť ukazuje, že základní zásady obou oblastí pramení v základních principech vojenského velení.

Registrace: do 15. 2. 2023                

Výuka kdy a kde: dle domluvy

Vyučující: Mgr. Ing. Jan Krist; Ing. Martin Helebrant, MBA