Pozvánka na konferenci Sociální politika 2023

Katedra hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty VŠE v Praze zve k účasti na letošním ročníku vědecké konference Sociální politika 2023. I letos se akce koná v rámci inovačního týdne, jehož cílem je modernizovat výuku na VŠE a zprostředkovat více interakcí mezi pedagogy, studenty a externími odborníky.

Konference v letošním roce nese podtitul Prostor pro úsporná opatření. „Reagujeme tak na aktuální politické diskuze, jež se dotýkají konsolidačních opatření na vládní úrovni. Věříme, že budeme moci důkladně probrat taková témata, jako jsou reforma penzí, udržitelné zdravotnictví nebo možné dopady úsporných opatření v sociální oblasti,“ říká profesor Vojtěch Krebs, předseda vědeckého výboru konference.

I tentokrát se mohou účastníci těšit na významné řečníky. Hlavní příspěvky se budou týkat sociální péče a dále zdravotnictvím, které se sociální politikou velmi úzce souvisí a s jehož národohospodářským významem se seznamují studenti fakulty v rámci bakalářských i navazujících magisterských kurzů.

Autory hlavních příspěvků letos budou doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., jedna z nejvýznamnějších gerontoložek a rovněž manažerek ve zdravotnictví v Česku. Docentka Holmerová je jednou z předních propagátorek aktivního stáří, po mnoho let je ředitelkou Gerontologického centra v Praze 8. Věnuje se sociálnímu lékařství, lékařské etice a gerontologii. V minulosti byla předsedkyní České gerontologické společnosti ČLS JEP.

Dále Ing. Miroslav Zámečník, hlavní ekonom České bankovní asociace. Během let 1991 až 1993 pracoval jako vedoucí Centra ekonomických analýz v Kanceláři prezidenta republiky Václava Havla. V letech 1994 až 1998 působil v sídle Světové banky ve Washingtonu jako zástupce České republiky. Poté zastával pozici náměstka ředitele Revitalizační agentury, kde se zabýval především restrukturalizací podniků Zetor a Vítkovice. Mezi lety 2009–2013 a 2020–2021 byl členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). Od února 2022 je předsedou dozorčí rady akciové společnosti České dráhy a členem dozorčí rady České exportní banky.

V rámci akce proběhne rovněž představení nového vydání publikace Sociální politika (Wolters Kluwer, 2023). V minulosti vedl autorský kolektiv prof. Krebs, aktuální vydání již vznikalo pod vedením doc. Jana Mertla z VŠFS. Za Národohospodářskou fakultu se na novém vydání tradiční odborné knihy o sociální politice podíleli například Dr. Lucia Bartůsková, dr. Petr Brabec a rovněž prof. Krebs.

Konference se koná 9. listopadu od 9 hodin v místnosti NB č. 169. Vzhledem k omezené kapacitě je vhodné se předem zaregistrovat na webu www.socialni-politika.cz.

Organizátoři konference děkují hlavnímu sponzorovi, společnosti Moore Czech republic, s.r.o.. Ta finančně podpořila i loňský ročník akce.

Další informace o konferenci poskytne Vladimír Barák, vladimir.barak@vse.cz