Pozvánka na zasedání Akademické obce NF VŠE

Praha, 6. prosince 2018

 

Vážení kolegové a studenti,

Akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE v Praze spolu s děkanem NF VŠE prof. Ing. Zdeňkem Chytilem, CSc. svolávají setkání členů Akademické obce, které se uskuteční ve středu 12. prosince 2018 v 16:00 hod. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI NF VŠE č. 350.

 

 Program jednání:

  1.  Zhodnocení roku 2018 na NF VŠE a výhled na rok 2019.
  2. Diskuse za přítomnosti děkana, proděkanů a členů AS NF VŠE.

 

doc. PhDr. Ján Pavlík, v. r.                                       prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc., v. r.

předseda AS NF VŠE                                                       děkan NF VŠE

 

 

Pozvánka na zasedání Akademické obce 12. 12. 2018