Přihlášku na Národohospodářskou fakultu je možné podat do 31. května 2021

Národohospodářská fakulta  přijímá přihlášky pro studium na bakalářském stupni i pro studium na navazujícím magisterském stupni až do 31. května 2021.

Přihlášku si můžete podat zde: https://insis.vse.cz/prihlaska/

Informace o přijímacím řízení pro uchazeče o bakalářské studium na NF naleznete zde:

https://nf.vse.cz/homepage/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/informace-pro-uchazece-o-bakalarske-studium/

Informace o přijímacím řízení pro uchazeče o navazující magisterské studium na NF naleznete zde:

https://nf.vse.cz/homepage/zajemci-o-studium/magisterske-studium/informace-pro-uchazece-o-magisterske-studium/