Přihlášky na bakalářské a magisterské studium na NF VŠE je možné podávat do 31. května 2023!

Už jen do 31. května máte možnost podat přihlášku na bakalářské programy na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. Více informací naleznete zde.

I na magisterské studium na NF VŠE lze podat přihlášku do konce května. Přijímací řízení probíhá formou testu zaměřeného na ekonomickou gramotnost a přehled. Více informací zde.

PODAT PŘIHLÁŠKU