Promoce NF dne 8. 11. 2019

(Aktualizace 9.11.2019)

Dne 8.11.2019 se uskutečnily promoce Národohospodářské fakulty. Gratulujeme našim absolventům a přejeme mnoho úspěchu v budoucím životě.


Promoce Národohospodářské fakulty se konají v pátek dne 8. 11. 2019. Bakalářské promoce jsou od  9:00 a 11:00,  magisterská promoce je od 13:00.

Absolventi jsou již o průběhu informováni e-mailem.

Účastí na promoci VŠE dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.