Slavnostní zahájení akademického roku 2018/19

Dne 17. září 2018 se uskutečnilo na Terase Jízdárny Pražského hradu slavnostní zahájení akademického roku 2017/18 na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze spojené s imatrikulací studentů 1. ročníku. Při této jedinečné slavnostní události, zahájení studia na Národohospodářské fakultě VŠE, nás poctil svou přítomností bývalý prezident České republiky prof. Václav Klaus, který je členem Vědecké rady a přednášejícím na Národohospodářské fakulty VŠE.

Znění akademického imatrikulačního slibu:

Akademické obci Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze a jejím představitelům slibuji, že budu poctivě a svědomitě usilovat o dosažení akademické hodnosti tak, abych v lidské společnosti šířil dobro, ctil svobodu a posiloval panství práva. Svou fakultu a univerzitu uchovám ve vážnosti a svým jednáním budu přispívat k jejich dobrému jménu.

 

Projev Václava Klause při slavnostní imatrikulaci studentů NF VŠE na Pražském hradě:

Vážení přítomní,
děkuji za pozvání na tuto slavnostní událost. Prožil jsem ji jako začínající student VŠE před neuvěřitelnými 60 lety. Byl jsem v této chvíli trochu nejistý, nevěděl jsem, co mám od vysokoškolského studia ekonomie očekávat. Mohu Vás ubezpečit, že – i s tímto obrovským odstupem času nebo právě s ním – jsem naprosto přesvědčen, že mé tehdejší rozhodnutí bylo správné. Věřím, že ke stejnému závěru dojdete i Vy a že k tomu nebudete potřebovat dlouhých 60 let.
Ekonomie je zvláštní. Je to něco jiného, než co si většina lidí o této vědní disciplíně myslí. Je to věda málo známá. Studenti jiných oborů – fyziky, chemie, biologie – ze střední školy o těchto předmětech leccos vědí. O ekonomii nikoli. Ekonomie není ani účetnictvím, ani managementem, ani marketingem, ani vstupenkou do byznysu. Ekonomie je složitá společenská věda. Je to velmi komplexní disciplína, která každému, kdo ji zvládne, dává úžasný nástroj k pochopení složitého světa kolem nás. Ve své dlouholeté politické činnosti jsem si ověřil, že jsem studiem ekonomie dostal mimořádné vodítko, mimořádný kompas, který mne v současném světě spolehlivě orientuje.
Vysoká škola nesmí být jen cestou k získání potřebného vysokoškolského diplomu. Musí být výukou, musí být výukou myšlení, musí být získáváním spousty unikátních znalostí. To všechno vyžaduje skutečný zájem studenta, to vyžaduje, aby se studiu plně věnoval. Musí vědět, že učení se je něco jiného než schopnost nalézt si tu či onu informaci na googlu. Je to získávání schopnosti dávat věci do souvislostí, získávání schopnosti vědět, kam ta či ona informace patří. Proto čtěte souvislé knihy, nejen jejich zkrácené výtahy na internetu.
Jako jeden z profesorů fakulty a jako jeden z členů Vědecké rady fakulty se chci obrátit i na učitele – ať je minimalizována formální výuka a hromadění informací, ať jde co nejvíce o výuku myšlení.
Chtěl bych Vám všem popřát šťastný vstup do nového školního roku. Zítra tedy penály, pastelky a aktovky, i já budu mít zítra v poledne výuku.