Tiskové prohlášení děkana Národohospodářské fakulty VŠE doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc. k incidentu na schodech Národního muzea 11. března 2023

Po diskusi s kolegy z Akademického senátu Národohospodářské fakulty a rektorem VŠE v Praze jsem se rozhodl nepřijmout opakované nabídky na vystoupení v rámci demonstrace „Česko proti bídě“, která se konala 11. března na Václavském náměstí. Stejně tak jsem na této demonstraci nijak aktivně nevystupoval. Přibližně od 15:10 hodin jsem byl v restauraci v ulici V jámě na setkání s rodinnými příslušníky a známými. Odtud jsem odešel kolem v 17:20 hodin přes Václavské náměstí směrem k metru stanice Muzeum.

V horní části Václavského náměstí mě požádal o pomoc neznámý člověk zraněný v obličeji s tím, že toto zranění mu způsobili policisté z řad těžkooděnců na schodech Národního muzea. Doporučil jsem mu, aby věc nahlásil Policii ČR v Krakovské ulici a uvedl služební číslo jednajícího policisty. Zraněný muž mi řekl, že číslo policisty nezná. Přitom k nám přišel ještě další člověk v doprovodu ženy; jak se ukázalo, byl to právník s lékařkou. Zeptal se zraněného muže, jestli by dokázal policistu identifikovat a on to potvrdil. Všichni jsme tedy došli k Národnímu muzeu, kde byli policisté. Tak jsem se dostal na schody Národního muzea, a to aniž bych věděl, co se tam předtím odehrávalo. Pokusil jsem se vyjednávat s členy antikonfliktního týmu a velitelem policistů. Ve chvíli, kdy jsem ze schodů Národního muzea odcházel, začali příslušníci Policie ČR přítomné, včetně mě, ze schodů vytlačovat. V tomto momentě jsem byl vyfotografován fotoreportérem a tato fotografie byla následně zveřejněna.

Prohlašuji, že jsem nechtěl jakkoli vstoupit do budovy Národního muzea ani strhávat jakékoli vlajky vyvěšené na ní. Důrazně se ohrazuji proti interpretaci mé přítomnosti na schodech Národního muzea v inkriminované době takovými úmysly a opakuji, že jsem byl veden pouze snahou pomoci zraněnému člověku, který mě o tuto pomoc požádal.  Dlouhodobě odsuzuji jakékoliv násilí a odsuzuji i případný útok na Národní muzeum.

V Praze dne 13. 3. 2023

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

děkan Národohospodářské fakulty VŠE v Praze