Výherce Soutěže o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie si převzal svou cenu

V prvním ročníku Soutěže o cenu děkana NF VŠE v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie se stal vítězem Alexandr Pisani s prací Venezuela, socialismus, nebo smrt. Vzhledem k dlouhodobým restriktivním opatřením bylo možné Alexandrovi prodat cenu až v tuto dobu.

Vítěz soutěže převzal cenu od děkana NF VŠE v Praze prof. Ing. Zdeňka Chytila, CSc. a hlavního ekonoma DRFG Ing. Martina Slaného, Ph.D. Pan děkan při předávání ceny blahopřál výherci a vyjádřil radost z toho, že Alexandr Pisani studuje v 1. ročníku bakalářského studia naší fakulty v programu Ekonomie, kam byl přijat na základě své excelentní práce bez přijímací zkoušky. „Velmi mne těší, že jsou mi mladými lidmi takoví, kteří se zajímají o ekonomické problémy, jsou schopni je na základě prostudované literatury analyzovat a následně koncipovat své postoje i závěry v kvalitní ekonomické práci.“, zmínil děkan při předávání ceny panu Pisanimu.

Soutěže se mohli zúčastnit studenti středních škol, kteří zaslali svůj text v rozsahu 12 – 30 stran na ekonomické téma. Těch fakulta vypsala několik desítek – ať už jde například o výhody a nevýhody přijetí eura nebo o zamyšlení nad tím, proč jsou v centru velkých měst vysoké nájmy. „Alexandr si vybral nejen aktuální téma, ale projevila se u něj už určitá zkušenost s psaním odbornějšího textu a nejlépe prokázal schopnost ekonomicky uvažovat a věci analyzovat. Musím dodat, že mě obecně překvapila vysoká kvalita soutěžních prací. Většina soutěžících by se nemusela stydět předložit takový text jako seminární práci na vysoké škole.“ zdůvodňuje proč odbornou komisi složenou z členů akademické obce Národohospodářské fakulty VŠE i ekonomů DRFG zaujala práce od Alexandra Pisaniho. Autorům 10 vítězných textů bylo nabídnuto studium na Národohospodářské fakultě bez přijímací zkoušky a zároveň finanční odměna. Tu poskytla právě Nadace DRFG.

V první desítce se umístili:

  JMÉNO STUDENTA NÁZEV PRÁCE ŠKOLA
1. Pisani Alexandr      Venezuela, socialismus, nebo smrt Základní škola a gymnázium Vítkov
2. Veselý Lukáš Analysis of Factors that Influence the Czech Housing Market Obchodní akademie Bubeneč
3. Zouhar Martin         Vliv záporných úrokových sazeb na reálnou ekonomiku Gymnázium, obchodní akademie, vyšší odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
4. Chamrád Michal      Podstata bitcoinu     Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 2, Ječná 30
5. Vavruška Václav      Zavedení eura v ČR Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem
6. Bartošová Adéla       Euro a Česká republika       Gymnázium Uherské Hradiště
7. Kamenský Jan          Nepodmíněný příjem           Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov
8. Maurenc Vít  Historie ekonomiky konžského státu Gymnázium Praha 4, Postupická
9. Suchánková Alice     Historický vývoj a budoucnost čínského hospodářství         Gymnázium Na Vítězné pláni
10. Tokarčíková Alexandra Multipolárny svet a jeho rola vo vývoji hospodárstva Slovenskej republiky Gymnázium Púchov

Soutěž o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie podporuje Nadace investiční skupiny DRFG. “Jako finančníci si velmi dobře uvědomujeme význam ekonomie v dnešním světě. Často v životech lidí rozhoduje o jejich úspěchu a neúspěchu. A proto je třeba na ni nezapomínat ani na středních školách, kde je často ekonomie Popelkou” zdůvodňuje rozhodnutí podpořit soutěž Michaela Valuchová, členka správní rady Nadace DRFG. Dosud se nadace ve svých aktivitách soustředila například na pomoc s výukou finanční gramotnosti, ale také podpořila řadu sociálních a kulturních projektů. “Tento krok je v souladu s prosazováním zásad společenské odpovědnosti naší společnosti. Soutěž vnímáme jako posun na vyšší stupeň této činnosti a přesah na úroveň vysokých škol jednoznačně vítáme. Všem účastníkům soutěže přejeme v jejich dalším studijním působení hodně štěstí a energie dokázat velké věci,” doplňuje Valuchová. Národohospodářská fakulta a Nadace DRFG už oznámili druhý ročník soutěže.

Soutěž v médiích:

  • Mladá fronta Dnes, 13. 9. 2019, k dispozici zde,
  • Česká televize, Studio 6, 11. 9. 2019, k dispozici zde,
  • Nova, Střepiny, 1. 9. 2019, k dispozici zde.