-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Spanilé jízdy

Projekt prezentace a zvýšení informovanosti o studiu na NF cestou pořádání přednášek studentů NF na středních školách.
Více: Dopis proděkana pro zahraniční vztahy studentům

Ukázka  prezentace NF VŠE - doporučený vzhled šablony

 Video Národohospodářské fakulty VŠE

Vyhodnocení spanilé jízdy