Akademický senát NF navrhl k jmenování děkanem doc. Miroslava Ševčíka

V tajné volbě Akademický senát Národohospodářské fakulty VŠE všemi hlasy navrhl ke jmenování děkanem doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc. Stávajícího děkana prof. Ing. Zdeňka Chytila, CSc. nahradí ve funkci od 1. července 2022  do 30. června 2026. Doc. Ševčík vedl fakultu již v letech 2010-2018.

Životopis


Vyjádření doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc. k volbě děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, milé studentky, milí studenti,

dnes 20. 4. 2022 jsem byl Akademickým senátem Národohospodářské fakulty VŠE v Praze navržen všemi členy Akademického senátu ke jmenování do funkce děkana na období 2022-2026. Budu se snažit naplnit všechny mnou prezentované cíle.

Děkuji všem, kteří se nezalekli extrémně negativní kampaně proti mé osobě v některých sdělovacích prostředcích, zvláště pak portálu Seznam Zprávy. Tvrzení serveru Seznam Zprávy proti mé osobě jsou lživá.

Článek, který vyšel dne 17. 4. 2022 na serveru seznamzpravy.cz, „Ševčík věří Putinovi víc než šéfovi BIS. Teď se chce stát děkanem fakulty“, a článek, který vyšel dne 19. 4. 2022 na témže serveru, „Ševčík hájí Putina a chce být děkanem na VŠE. „Alarmující,“ říká ministryně“, mně jenom potvrdil dosavadní zkušenosti, které mají moji kolegové i já s neprofesionalitou a zaujatostí jeho autora Ondřeje Koutníka i neseriózností uvedeného media.

V minulých měsících tento takzvaný novinář opakovaně účelově selektoval informace, které jsem mu poskytoval na jeho žádost v odpovědích na jeho návodné a tendenční otázky. V článcích, které následně publikoval, nikdy mé odpovědi, které si vyžádal, nezveřejnil. Hrubým způsobem zkresloval pravdu o kontextu i podstatě mých vyjádření. (Tuto vzájemnou korespondenci a z ní vznikající články mohu kdykoli doložit.)

Vzhledem k výše uvedenému jsem nabyl přesvědčení, že tato osoba je ve své práci dlouhodobě motivována pouze osobními a finančními zájmy, a nikoliv respektem k elementárním zásadám profesionality novinářské práce, jakými jsou mj. pravdivost, objektivita a nezaujatost. V záležitostech týkajících se mé osoby pan Koutník dlouhodobě ignoroval faktické argumenty, které jsem mu v dobré víře písemně předkládal, a proto jsem se rozhodl na jeho další otázky už neodpovídat. Vzhledem ke lživým informacím, které byly otištěny na serveru seznamzpravy.cz poskytuji toto vyjádření, a zároveň videozáznam mého vystoupení v pořadu CNN Prima News, ze kterého jasně plyne můj postoj k válce na Ukrajině (zde). Doslovný přepis mého vystoupení naleznete zde. Tímto zároveň vyvracím tvrzení jak pana Koutníka, tak paní ministryně Langšádlové, že „Ševčík hájí Putina“.

Vzhledem k tomu, že práce editorů v redakci serveru seznamzpravy.cz výše zmíněné chování redaktora Koutníka opakovaně umožnila, nebudu s tímto lživým a neseriózním médiem dále jakkoli spolupracovat.

Požádal jsem pana Koutníka, paní ministryni Langšádlovou a Seznam Zprávy o omluvu za jejich lživá tvrzení.

doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

V Praze, 20. 4. 2022