Dětský koutek

Vysoká škola ekonomická v Praze otevírá od září 2013 univerzitní mateřskou školu!

VŠE v Praze získala podporu z Operačního programu Praha Adaptabilita na vybavení a počáteční
provoz firemní školky.

Univerzitní mateřská škola je určena pro děti zaměstnanců VŠE. Školka je jednotřídní s kapacitou
18 dětí a je umístěna v Nové budově VŠE. O děti se starají vždy dvě učitelky. Vzdělávací program s
názvem Cesta kolem světa je zaměřen na individuální rozvoj s důrazem na klíčové kompetence,
zdravý životní styl a přírodovědnou gramotnost.

Provozní doba je od 7 do 17 hod. Docházka dítěte je celotýdenní. V případě volné kapacity UMŠ
VŠE je možné dohodnout pravidelnou docházku jen v některých dnech. Rodiče budou měsíčně
platit příspěvek na náklady, které nelze financovat z podpory ESF.

K přijetí dítěte musí být splněny následující podmínky:

  • rodič musí být zaměstnancem VŠE
  • rodič je na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo se po mateřské nebo rodičovské dovolené vrací zpět do práce (max. 2 roky od ukončení mateřské nebo rodičovské dovolené) nebo jde o rodiče samoživitele s dětmi do 15 let věku dítěte
  • rodič musí mít trvalé bydliště v hl. m. Praze nebo být zaměstnán na VŠE na min. 0,5 úvazku.

Informace naleznete na webových stránkách univerzitní mateřské školy VŠE http://skolka.vse.cz/
V případě dotazu můžete využít e-mailovou adresa skolka@vse.cz

Přihlášku do univerzitní mateřské školy je možné vyzvednout v sekretariátu kvestora.