JPD 3

Celý název programu zní Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha.

Jde o program, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, resp. padesáti procenty z ESF, padesáti procenty z národních veřejných zdrojů – státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy.

Hlavním cílem programu je efektivní trh práce založený na kvalifikované pracovní síle, konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, využití výzkumně-vývojového potenciálu regionu, sociální integraci ohrožených skupin a rovnosti příležitostí při respektování zásad udržitelného rozvoje.

Partneři projektu

  • Ministerstvo životního prostředí,
  • Regionální environmentální centrum České republiky,
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu,
  • Komerční banka – regionální pobočka Praha 4,
  • Podnik výpočetní techniky,
  • Université Paris – Dauphine – Départment d´économie appliqué,
  • Universität Hamburg – Institut für Recht und Ökonomik
  • International centre for economic research,
  • Rechtsfaculteit Gent – Department of Legal Theory & History.