OPVK

Studium ekonomiky rozvoje venkova na JU v Českých Budějovicích

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze získala v roce 2009 jako partner Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích podporu z Evropského sociálního fondu na realizaci projektu „Studium ekonomiky rozvoje venkova na JU v Českých Budějovicích“, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Řešitelský tým:

Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Ekonomická fakulta

Partner: Vysoká škola ekonomická v Praze – Národohospodářská fakulta

Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0178

Doba řešení projektu: 1. 5. 2009 – 30. 4. 2012

Cíl a klíčové aktivity projektu:

Cílem projektu je inovace a kvalitativní rozvoj studijních programů Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity, zejména v oblasti studia ekonomiky rozvoje venkova, a to v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a trhu práce. Spolupráce JU v Českých Budějovicích s předními experty VŠE v Praze, kteří se systematicky zabývají problematikou rozvoje regionu a venkovského prostoru, umožňuje využití širokého expertního zázemí a dlouhodobého know how v této oblasti. Inovace ekonomických studií se významnou měrou promítnou v mezifakultních studijních oborech společných s Filozofickou, Pedagogickou a Zdravotně sociální fakultou JU. Mezi klíčové aktivity projektu patří inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky, interdisciplinarita a internacionalizace výuky na JU, podpora zvyšování kvalifikace akademických pracovníků EF JU a rozvoj doktorského studia na EF JU, systém průběžných evaluací kvality vzdělávání poskytovaného na JU. Projekt reaguje na specifické potřeby dvou různých cílových skupin, a to studentů a akademických pracovníků.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách příjemce:

https://www.ef.jcu.cz/

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

OPVK